Investory na Poličsku již nebude trápit nedostatek elektrického proudu…

Svitavsko – Byl to ten slavný den, kdy k nám byl zaveden elektrický proud…,“ to se zpívá v písni autorské dvojice Uhlíř a Svěrák. Ačkoliv Polička je již dávno elektrickým proudem obdařena, bylo páteční odpoledne také velmi důležité pro další rozvoj města. Za přítomnosti hejtmana Martina Netolického zde byla zprovozněna poslední etapa stavby vedení vysokého napětí 110 kV Hlinsko – Polička. Tato strategická stavba umožní připojování dalších odběratelů, především z řad významných zaměstnavatelů, ale také vlastníků rodinných domů. Celkové náklady této stavby se pohybují kolem 400 milionů korun.

„Vybudování vedení vysokého napětí mezi Hlinskem a Poličkou je výsledem čtyřleté snahy a doufám, že celá stavba bude pokračovat nadále směrem na Svitavy. Pro nás se jedná samozřejmě o velmi výraznou investici, protože na Poličsku byl velký problém s připojováním do sítě z důvodů kapacity. Ani jsem netušil, že máme v kraji podobné bílé místo, na což jsem byl upozorněn při návštěvě jednoho ze zaměstnavatelů v regionu. Nyní odpadá problém jak pro potenciální investory, tak pro individuální výstavbu rodinných domů, což může celý region dále posunout,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který se v minulosti zúčastnil také celé řady jednání ohledně majetkoprávních záležitostí. „Jednali jsme s jednotlivými vlastníky včetně církve a jsem rád, že se podařilo vytvořit pracovní skupinu, která chystala majetkoprávní vypořádání. Celkem zde bylo 450 případů, a pokud by se některé nepodařilo včas vyřešit, stavba by se oddálila,“ řekl hejtman.

Ten se zástupci ČEZu hovořil také o další důležité investici, kterou bude vyžadovat obast Králicka. „Problém s nedostatečnou kapacitou začínáme nyní pociťovat také na Králicku, a to především z důvodu masivního rozvoje celé oblasti, která se stala významnou turistickou lokalitou,“ doplnil hejtman Netolický.

Výstavba vedení 110 kV Hlinsko – Polička byla zahájena na podzim roku 2017 přípravnými pracemi, kácením dřevin v koridoru budoucí stavby, realizací souvisejících přeložek a technickými úpravami distribučních vedení vysokého napětí v průmyslové zóně Polička. Celá stavba byla rozdělena do několika etap, které se postupně realizovaly. Samotné stavební práce na vedení 110 kV Hlinsko – Polička byly zahájeny na začátku jara 2018. Postupně byly po trase vedení rozváženy první základové díly pro jednotlivé stožáry, a jakmile to klimatické podmínky umožnily, zahájila dodavatelská firma výkopové práce a betonáž základových dílů. Následně v jarních měsících montovala mřížové stožáry.

Pracovalo se na všech částech trasy a postupně docházelo ke zprovozňování jednotlivých dílčích úseků. Byly zprovozněny i nové kabelové rozvody vysokého napětí na území města Polička a rozvodna 35 kV v Poličce. Celkem bylo nově vztyčeno skoro 200 stožárů, které mohou mít v závislosti na terénu výšku až 40 metrů, celková délka vedení o napětí 110 KV je 28 kilometrů. Celkové realizační náklady této stavby se pohybují kolem 400 milionů korun.

Zdroj a foto: Pardubický kraj

  •  
  •