Inspirace v zemi, kde je dobrovolnictví samozřejmou součástí života…

Pardubice – Pardubický kraj je díky iniciativě radního pro sociální péči a neziskový sektor Pavla Šotoly velmi aktivní v oblasti podpory sociálního podnikání. Díky českému velvyslanci v USA Hynku Kmoníčkovi dostali nedávno zástupci kraje možnost nahlédnout do několika sociálních podniků v zemi, kde mají s tímto tématem velké zkušenosti.

„Setkali jsme se s představiteli více než deseti organizací v New Orleans a v hlavním městě Washingtonu. Právě  New Orleans má mnoho zkušeností s rekonstrukcí ekonomického rozvoje a komunitního života po devastujícím zásahu hurikánu Katrina v roce 2005,“ shrnul program návštěvy Pavel Šotola. „Zaměřili jsme se na získávání zkušeností jak ze sociálního podnikání, tak i ze zakládání startupů, zaměstnávání znevýhodněných občanů a také na dobrovolnickou práci,“ dodal radní.

Situace v USA a v Česku se výrazně liší, například tím, že podpora startupů, investic a tvorby pracovních míst je v USA samozřejmostí. „Absolventi vysokých škol běžně zakládají startup s ambicí změnit svět či založit různé neziskové organizace. Podpora startupů a neziskových organizací je ale z 60 až 80 procent ze soukromých zdrojů, tato spolupráce se soukromým sektorem je zde mnohem silnější než u nás,“ konstatoval ředitel regionální kanceláře CzechInvestu v Pardubickém kraji Tomáš Vlasák a pokračoval: „Na druhou stranu ale při veřejných zakázkách jsou sociální podniky v USA často zvýhodňovány.“

 Na zcela jiné úrovni je v USA dobrovolnická práce, která je běžnou a předpokládanou součástí života a všichni jsou také vedeni k tomu, aby vraceli obdrženou pomoc ve formě mentoringu a podpory dalším potřebným.

Inspirace v zemi, kde je dobrovolnictví samozřejmou součástí života
« 1 z 4 »

„V New Orleans patřila k zajímavým příkladům sociálního podnikání organizace Liberty´s Kitchen. Ta ve dvanáctitýdenních kurzech školí a zaučuje mladé motivované lidi od16 do 24 let, kterým byl zamezen přístup ke vzdělání a práci a mohou mít i problémy se zákonem. Devadesát procent absolventů po skončení kurzu s pomocí této organizace a jejích partnerů najde práci, většinou v restauračním byznysu,“ uvedl Pavel Šotola.

Ve Washingtonu byla podnětná například návštěva DC Central Kitchen. Je to první americká komunitní kuchyně, která se zaměřuje na boj proti hladu a chudobě. Nezaměstnané školí v kuchařském odvětví a každý rok připravuje 3 miliony jídel pro bezdomovce, školy a neziskové organizace. Denně v ní pracuje několik desítek dobrovolníků, kteří se zapisují do kalendáře na webu. „Provozují program pro zaměstnatelnost osob na okraji společnosti v restauračním byznysu, na rozdíl od New Orleans se zaměřují na bezdomovce a propuštěné vězně obvykle nad 35 let. Na tuto aktivitu přispívá i město, ale část grantu platí až po 6 a 12 měsících trvání zaměstnání. Každý den zpracují cca 1500 kg potravin, kterým by za krátko skončila trvanlivost, na jídla pro bezdomovce a další potřebné, která rozvážejí do distribučních center,“ popsala vedoucí odboru sociálních věcí Helena Zahálková.

Naše odborníky zaujala i organizace Halcyon, která sdružuje různé skupiny umělců a sociálních podniků a poskytuje jim prostředí, ve kterém mohou spolupracovat, vzdělávat se, experimentovat a rozvíjet své talenty a vize. „Nabízí pětiměsíční inkubátor pro startupy nebo devítiměsíční program pro sociálně zaměřené umělce. Pořádá různé kulaté stoly, diskuze a přednášky, například pro ženy ve vedoucích funkcích. Program je financován zakladateli dvou farmaceutických firem. Do zkráceného dvoutýdenního programu by se v příštím roce mohly přihlásit i české startupy splňující americká kritéria sociálního podniku,“  sdělil Tomáš Vlasák.

„Návštěva organizací v USA určitě přispěje k dalšímu rozvoji tématu sociálního podnikání u nás. Chceme využít naše poznatky jak přímo v práci s místním inkubátorem P-PINK, tak při přípravě vzdělávací akademie pro sociální podniky. Navíc s organizací Halcyon bude dobré zůstat v dlouhodobém kontaktu. A dále budeme sledovat aktivity i ostatních navštívených organizací,“ uzavřel Pavel Šotola.

Zdroj a foto: Pardubický kraj

  •  
  •