Informační středisko EUROPE DIRECT Pardubice v novém…

Pardubice – Od 1. května 2021 zahájila svou činnost nová generace středisek EUROPE DIRECT, regionální zastoupení Evropské komise. Pardubické středisko se tak připojí k dalším více než 420 podobným v rámci celé EU, jež působí od severu Estonska přes Česko až po Kanárské ostrovy!

Kromě poskytování informací občanům o možnostech, jaké jim nabízí Evropská unie a organizace akcí s evropskou tematikou, je jejich posláním také shromažďovat názory na to, jak si Evropa vede a co od ní občané očekávají. Úloha a role středisek EUROPE DIRECT byly oproti předchozím generacím modernizovány.

Prostřednictvím on-line i off-line akcí a dialogů s občany bude i EUROPE DIRECT Pardubice zapojovat občany do příprav debaty o budoucnosti Evropy. Platforma „Konference o budoucnosti Evropy“ byla spuštěna u příležitosti oslav Dne Evropy, tedy k 9. 5. 2021. Středisko rovněž nabídne aktivity na aktuální evropská témata, např. z oblasti ekologie, bezpečnosti, hospodářství, digitalizace, spotřebitelských práv či demokracie a postavení EU na světové scéně.

Tradiční oblastí, kde je a bude EUROPE DIRECT Pardubice velmi aktivní, představuje vzdělávání. Středisko nabízí základním i středním školám v regionu vlastní výukové interaktivní programy s evropskou tematikou šité na míru potřebám vyučujících a žáků, tematické pracovní listy zpestřující např. oblast multikulturní výchovy, rasismu, předsudků, stereotypů a kulturní rozmanitosti v Evropě. Nejčastěji jsou tyto programy vhodné např. pro předměty zaměřené na společenskovědní předměty, jako je výchova k občanství, základy společenských věd, multikulturní výchova, zeměpis. Učitelům středisko poskytuje užitečné materiály využitelné pro jejich vlastní výuku. A nelze opomenout nabídku studentských projektů či zábavné soutěže. Středisko podporuje i rozvoj učitelů, např. Prostřednictvím setkání nad úspěšnými projekty eTwinning.

EUROPE DIRECT Pardubice sídlí v prostorách Turistického informačního centra ve středu města. Přijďte nás navštívit a zapojte se do našich připravovaných akcí a debat. Jsou to vaše dveře do Evropy!

Zdroj a foto: EUROPE DIRECT Pardubice

 •  
 •  
 • Objekt MŠ Doubek boduje na celorepublikové i krajské úrovni…
 • Pardubice – Úterní slavnostní večer v prostorách pardubického zámku odkryl stavby, které jsou v rámci Pardubického kraje hodnoceny jako ty nejlepší. Mezi

  •  
  •  
 • Východočeská vodárenská soustava je na sucho připravena. Další modernizace vodovodů je však nezbytná…
 • KRAJ – Ve Slatiňanech byla slavnostně ukončena modernizace téměř 11 kilometrů dlouhého úseku vodovodu z Podlažic do Slatiňan za částku

  •  
  •  
 • Polské dálnice mohou končit v polích. Česko musí zrychlit tempo…
 • Pardubice – Zástupci Pardubického kraje v čele s hejtmanem Martinem Netolickým jednali s vedením Generálního ředitelství silnic a dálnic v

  •  
  •  
 • Majitelé historických objektů mohou opět žádat o dotace na opravy…
 • Pardubice – Město Pardubice v roce 2022 opět podpoří prostřednictvím Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón opravy

  •  
  •  
 • Na Den Charity na pouť do Luže, do rodinných center i ambulantních odlehčovacích služeb…
 • KRAJ – Den Charity, celorepubliková akce pořádaná Charitou Česká republika u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly, patrona charitních zařízení,

  •  
  •