Informační kampaň k opravě Wonkova mostu začíná, omezení v dopravě budou od června

Pardubice – Most Pavla Wonky je klíčovou dopravní stavbou v krajském městě. Právě v těchto dnech začínají přípravné práce k jeho rekonstrukci, zatím bez omezení dopravy. Se zúžením do jednoho jízdního pruhu v každém směru musejí řidiči počítat od června. Veřejným projednáním s on-line přenosem dnes začala informační kampaň.

V přednáškovém sále pardubického zámku se v úterý 5. března setkali zástupci Pardubického kraje, Správy a údržby silnic Pardubického kraje, projekční kanceláře MDS projekt, zhotovitele Chládek & Tintěra Pardubice a Statutárního města Pardubice, aby informovali veřejnost o průběhu rekonstrukce. „O tom, co se s mostem Pavla Wonky chystá, informujeme již několik měsíců a nyní se tempo kampaně ještě zvýší. Chceme, aby lidé přesně věděli, co je v plánu, jak s ohledem na Wonkův most, tak na související stavby v Pardubicích a blízkém okolí. Ty jsme koordinovali jak s Ředitelstvím silnic a dálnic, tak s pardubickým magistrátem," vysvětluje náměstek hejtmana zodpovědný za oblast dopravy Michal Kortyš.

Přes Wonkův most denně přejede přibližně 33 tisíc aut. Od června motoristům místo čtyř jízdních pruhů a jednoho odbočovacího budou sloužit pouze dva. „Oprava nosných lan mostu je nutná a už nejde odkládat. Nedávná prohlídka ukázala jejich špatný stav, jedno z nich prasklo a muselo být odstraněno. Díky použitým moderním technologiím připravíme most pro budoucí generace. Nová nosná lana jsou vyrobena přímo pro most Pavla Wonky, mají dvojí protikorozní ochranu. Jejich stav bude možné v budoucnu kontrolovat, a případně je i měnit, bez větších dopravních omezení," uvedl Kortyš.

Náklady ve výši 183 milionů korun plně hradí Pardubický kraj

Oprava mostu postaveného mezi lety 1956 a 1959 potrvá do října roku 2025. „Rekonstrukce je rozložená do dvou stavebních sezon s předpokládaným ukončením v říjnu 2025. Vysoutěžená cena prací je 183 milionů korun s daní, což dělá z rekonstrukce klíčového mostu přes Labe v centru krajského města jeden z našich největších investičních projektů pro tento rok. Zároveň se jedná o další významnou a potřebnou investici kraje na území města Pardubic. Je to navíc záměr, který je plně financovaný z krajského rozpočtu," sdělil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Doprava v režimu 1+1

Od června bude most otevřený vždy ve dvou pruzích v režimu 1+1, tedy jeden směr do centra a jeden z centra. „Provoz se bude posouvat po šířce mostovky v závislosti na tom, kde zrovna budou probíhat práce. Stavaři budou pracovat zejména v útrobách mostu. Důležité je, že most Pavla Wonky bude vždy průjezdný – i pro MHD, kde jen dočasně dojde k nahrazení trolejbusů autobusy," uvedl ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Zdeněk Vašák s tím, že dopravní opatření vznikla na základě zpracovaného dopravního modelu.

Veřejnost navíc bude moci sledovat webkamery umístěny na obou stranách mostu a díky tomu mít okamžité informace o stavu dopravy.

Na Wonkově mostu budou cyklopruhy

Součástí opravy je vybudování ochranného jízdního pruhu pro cyklisty o šíři 1,25 metru. Na chodnících bude  nadále zachován smíšený provoz pro cyklisty a chodce. Jiné technické řešení není vzhledem k odvodnění mostu možné. Pro bezpečnost cyklistů vznikne také mimoúrovňové křížení pod mostem. „Jsem rád, že se podařilo najít koncepční řešení pro zvýšení bezpečnosti na mostu Pavla Wonky v souladu s naším plánem městské mobility. Most je sice v majetku Pardubického kraje, ne magistrátu, ale všem nám jde o stejnou věc. Oceňuji, že jednání byla konstruktivní. Dodám, že kolem mostu projede zhruba 3000 cyklistů denně. Tři pětiny cyklistů využívají tuto spojnici mezi oběma břehy Labe i v zimě. Tato čísla ukazují, proč dáváme zvýšení bezpečnosti pro cyklisty vysokou prioritu," řekl náměstek primátora Jan Hrabal.

Ten zároveň okomentoval i dopravní situaci, která letos v krajském městě nastane kvůli dalším plánovaným opravám: „Rok 2024 bude dopravně v Pardubicích velmi náročný, neboť kromě velké opravy mostu Pavla Wonky, se nám sešly i další investice. Věřím, že společnou ohleduplností a pochopením vše zvládneme, první zlepšení nastane už v září tohoto roku, kdy bude napojena krátká část severovýchodního obchvatu na stávající dopravní síť, další pak v roce 2025, kdy na mostu Pavla Wonky bude hotovo, zároveň dojde ke zprovoznění severovýchodního obchvatu a montáži mostního provizoria na nedalekém mostu kpt. Bartoše," dodal.

Stavaři budou na rekonstrukci pracovat po částech

Oprava bude probíhat v etapách. Ty jsou rozděleny podle jednotlivých trámů mostu na středový, levý a pravý. „Každý trám mostu má tři komory a v každé z nich je potřeba vyměnit čtyři lana. Pro jejich výměnu je potřeba vybudovat na koncích mostu přístupový kolektor, provést vrty pro nová lana a jejich ukotvení a vybudovat nové deviátory pro správné vedení předpětí v konstrukci mostu," popsal úkol zhotovitele Pavel Hrdina, ředitel divize Mostní stavby ze společnosti Chládek & Tintěra Pardubice.

Se začátkem dopravních omezení připravuje zhotovitel možnost novinářské exkurze na staveniště. Její termín bude upřesněn.

Předpokládaný harmonogram

·         Únor až květen 2024: přípravné práce s žádnými či malými dopravními omezeními.

·         1. června 2024 až 9. listopadu 2024 – doprava na mostu v režimu 1+1,

·         převedení dopravy do krajních pruhů, bude se pracovat ve středu mostu.

·         9. listopadu 2024 až 10. března 2025 – doprava na mostu v režimu 1+1 přes mostní provizoria, průjezdný střed mostu, pro chodce pravá strana.

·         10. března 2025 až 1. září 2025 – doprava na mostu v režimu 1+1 přes mostní provizoria, průjezdný střed mostu, pro chodce levá strana.

·         září 2025 až 31. října 2025 – doprava na mostu v režimu 1+1 přes mostní provizoria, převedení dopravy do krajních pruhů, bude se pracovat ve středu mostu.

·         Předpoklad dokončení opravy mostu říjen 2025.

U výše uvedených termínů může dojít k neočekávatelným změnám, proto sledujte weby www.pardubickykraj.cz a doprava.pardubickykraj.cz, kde budeme v nutných případech harmonogram aktualizovat.

O Wonkově mostu

Most měří více než 170 metrů a jeho hmotnost dosahuje přibližně 9000 tun. Šířka stavby je necelých 25 metrů, z toho 18 metrů slouží pro vozovku a zbývající šířka potom pro pěší a cyklisty. Nosných lan je v každém komorovém nosníku 12, celkem tedy 36. Jejich funkce spočívá především v zajištění dostatečné únosnosti mostu od zatížení dopravou.

Autor: Michele Vojáček
Zdroj a foto: Pardubický kraj