I přes pandemii kraj investuje a zároveň podpoří projekty za více jak 300 milionů korun…

Pardubice – V souvislosti s předpokládanými finančními dopady stávající koronavirové pandemie rozhodla Rada Pardubického kraje o změně struktury některých dotačních programů, které nemají přímý dopad na fungování organizací, sportovních klubů či neziskového sektoru. I přes snížení objemu dotací o 100 milionů korun bude moci kraj díky dobrému nastavení rozpočtu rozdělit do území více jak 300 milionů korun včetně podpory projektů měst a obcí.

„I přes současnou složitou situaci jsme schopni zachovat velmi štědrou dotační politiku kraje směrem k dalším subjektům, ale i obcím v celkovém rozsahu více jak 300 milionů korun se snížením pouze o 100 milionů. V rámci krajského rozpočtu se nabízelo i radikálnější krácení, což však není díky konzervativnímu nastavení rozpočtu nutné. Náš rozpočet je nastaven na sníženou predikcí příjmů oproti předpovědi Ministerstva financí, kdy se pohybujeme 300 milionů pod loňskou predikcí. Je však nutné de facto každý den sledovat, jak se příjmy vyvíjejí a pružně na to reagovat,“ sdělil hejtman Martin Netolický, který má v krajské radě v gesci oblast financí. „Již dříve jsme avizovali, že vzhledem k očekávaným finančním dopadům stávající koronavirové pandemie budeme nucení některé dotační tituly omezit. Řada z nich se však vzhledem k nemožnosti cestování či sdružování osob vyřešila sama, protože není možné uskutečňovat zahraniční výměnu škol či spolků, ale také pořádat sportovní, kulturní a společenské akce, na které v rámci těchto dotací také přispíváme,“ uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že i nadále kraj počítá s původně plánovanými investičními aktivitami.

V oblasti kultury je tradičně vyhlášeno hned několik dotačních titulů. „Kompletně budou zrušeny podprogramy na podporu kulturních aktivit a preventivní péče o sbírky muzeí a galerií. V rámci podprogramu na podporu kultury a památkové péče bude celkový rozpočet snížen z 14,2 milionů korun na osm milionů korun,“ uvedl 1. náměstek hejtmana pro oblast kultury, majetku a investic Roman Línek.

Dále nebudou vyplaceny dotace na podporu sportovní reprezentace kraje, významné sportovní akce či volnočasové aktivity. „Vypláceny nebudou ani prostředky na budování infrastruktury cestovního ruchu, výstavbu, rekonstrukci a opravu sportovních zařízení či pořízení investičního movitého majetku sportovních zařízení a organizací. Naopak se nedotkneme prostředků, které souvisí s činností mládeže a fungování sportovních oddílu, protože je nechceme dostat do existenčních problémů,“ sdělil radní pro sport, cestovní ruch, volnočasové aktivity a informatiku René Živný.

Zdroj a foto: Pardubický kraj

 
 
 • Očkovací kapacity v kraji dostačují zájmu o očkování…
 • Pardubice – Ke svému pravidelnému jednání se ve středu sešla krajská pracovní skupina k očkování. Jejím hlavním úkolem bylo reagovat na

   
   
 • Děti bodovaly, našly telefon i peněženku. Oba nálezy jsou už u svých majitelů…
 • Pardubice – Poslední listopadový den byl ve znamení nejrůznějších nálezů. Strážníci vyjížděli k zapomenutému batohu s injekčními stříkačkami, zatoulanému pejskovi a  předávali

   
   
 • Bulharští Češi…
 • Pardubice – Od 2. do 31. prosince 2021 bude v hale Turistického informačního centra v Pardubicích připravena pro jeho návštěvníky panelová dokumentární

   
   
 • Mikulášský trolejbus…
 • Pardubice – Tuto neděli 5. prosince 2021, pokud neproběhne další zpřísnění opatření proti Covid 19, vyrazí do pardubických ulic historický

   
   
 • Města podél řeky Svitavy plánují rozšíření cyklostezky…
 • Svitavsko – Rozšíření cyklotrasy Svitava 24 směrem od Svitav až do Letovic bylo hlavním tématem jednání hejtmanů Pardubického a Jihomoravského