Hudební oddělení knihovny slaví 30. výročí…

Pardubice – Letos uplyne 30 let od otevření samostatného hudebního oddělení Krajské knihovny v Pardubicích. Přijďte si v pátek 17. září od 17:00 připomenout něco z jeho historie se zajímavými hosty, kterými budou nejen současné a bývalé knihovnice, ale i další hosté, kteří v průběhu let s knihovnou spolupracovali. 

Kromě nahlédnutí do historie bude představena i šíře rozmanitých aktivit oddělení z poslední doby včetně jeho přestěhování do nového detašovaného pracoviště Knihovního centra U Vokolků na Příhrádku. Knihovny už totiž dávno nejsou místem, kde se jen půjčují knížky. Fungují zároveň jako místo setkávání, jsou významnými nositeli kulturního života ve městě a hrají významnou roli ve vzdělávání široké veřejnosti.

Vzpomínkový večer se bude konat venku na náměstíčku u kašny na Příhrádku. V případě nepříznivého počasí se akce přesune do univerzálního sálu knihovny na Pernštýnském náměstí. Vyprávění hostů bude zpestřeno živou hudbou. Spolu s dixielandovou kapelou Zelená sedma vystoupí jako zpěvačka dlouholetá knihovnice hudebního oddělení Zuzana Grohová.

Bohatý fond CD, která se stále půjčují
« z 3 »

Autor: Lucie Jirglová – Krajská knihovna v Pardubicích
Zdroj a foto: Krajská knihovna v Pardubicích