Hrobka v chrámu sv. Bartoloměje vydala nová svědectví…

Pardubice – Už v loňském roce byl zahájen nedestruktivní průzkum hrobky Vojtěcha z Pernštejna v chrámu sv. Bartoloměje v Pardubicích.  Nejprve sem nahlédla mikrokamera na celkovou situaci, a pak tu byla na celý rok nainstalována čidla, která měřila fyzikální hodnoty prostředí. Tento týden, po vyjmutí čidel, připravili odborníci nové spuštění velmi dobře vybavené mikrokamery na tyčích s možností ohybu a podrobného bezdotykového prozkoumání dvou hlavních pohřebních komor. Získané záběry ještě posoudí specialisté, ale už teď je jisté, že zde archeologové a historici získali nová a dosud neznámá poznání.

„Pernštejnové jsou teď v Pardubickém kraji v centru pozornosti. Příští rok na jaře si připomeneme 500 let od úmrtí Viléma z Pernštejna, vizionáře, který přivedl tento rod z Moravy do východních Čech.  Byl to osvícený muž, se kterým sem přišla renesanční architektura, výtvarné umění, ale také rybníkářství nebo důmyslné obranné systémy a vojenství. Spolu s dalšími partnery k tomu Pardubický kraj chystá celý seriál připomínkových akcí, a některé z nich se rozjíždějí už letos. Jsem rád, že jednou z nich může být i nový výzkum hrobky Vilémova syna, Vojtěcha z Pernštejna,“ řekl 1. náměstek hejtmana Roman Línek.

Vojtěch patřil k nejmocnějším mužům království, jeho funkce vrchního hofmistra by se dala přirovnat v dnešní terminologii k funkci premiéra a předsedy soudu zároveň. Jeho náhlá smrt v roce 1534 je však dodnes opředena různými legendami. Údajně byl proklet mnohonásobnou vražedkyní Kateřinou Lažanskou, kterou pár dní předtím odsoudil k smrti. Byl pohřben podezřele velmi rychle bez obvyklých okázalostí.

Pár let po jeho uložení do rodinné hrobky byl v chrámu sv. Bartoloměje nad pohřební komoru postaven nádherný mramorový náhrobek, který je zde dodnes.

První průzkum hrobky se uskutečnil v letech 1995-97. Závěry z něj o velmi zdevastovaném stavu se však nyní při podrobném zkoumání v celé šíři nepotvrdily. V první komoře jsou zbytky tří rakví, ve kterých byli zřejmě uloženi první Vojtěchova žena, jeho syn a nakonec i sám Vojtěch.

Hrobka v chrámu sv. Bartoloměje vydala nová svědectví
« 1 z 6 »

„Na 90 procent se domníváme, že v jediné neporušené rakvi je sám Vojtěch. Dnes se ukázalo, že tato rakev je malovaná, s nápisem I.N.R.I. a obrazem Ježíše na kříži. Byla zřejmě přehozena nějakou tkaninou,“ uvedl Jiří Šindelář z firmy GEO-CZ, která má za sebou už několik stovek podobných průzkumů.

V druhé komoře leží vzdálená příbuzná Žofie Těšínská, která zřejmě měla být nevěstou pro některého z Pernštejnů v Pardubicích, ale předčasně zemřela. Výzkum objevil její pohřební rubáš s knoflíky a také masivní kříž s růžencem nebo náhrdelníkem.

Nedestruktivní průzkum má tu výhodu, že naskenuje celý prostor pro 3D animaci a zaznamená detaily, které mohou prozkoumat další specialisté. Podle jejich posouzení se pak rozhodne, zda má smysl v průzkumu pokračovat a případně, jakým směrem.

Zdroj a foto: Pardubický kraj

  •  
  •