Hrob Jaromíra Johna čeká obnova…

Pardubice – V letošním roce Pardubice opraví hrob spisovatele a novináře Jaromíra Johna a dalších příslušníků rodiny Markalousových na hřbitově v Pardubičkách. Hrob v roce 2017, spolu s dalšími, převzalo do péče město Pardubice a je prvním z nich, který čeká velká investice.

Město má v péči sedm hrobů, jejich běžná údržba stojí Pardubice ročně kolem 30 tisíc korun. „Rodinný hrob, v němž je pohřben Jaromír John, je ve špatném technickém stavu a naléhavě potřebuje opravu. Obnova, včetně restaurování náhrobku, by byla finančně i časově náročná, proto jsme se rozhodli pro nový pomník. Obnova hrobu přijde zhruba na 200.000 korun a hotova by měla být v první polovině letošního roku,“ řekl primátor Pardubic Martin Charvát.

Místo posledního odpočinku Bohumila Markalouse, který publikoval pod pseudonymem Jaromír John, je zároveň válečným hrobem, neboť je zde pohřben spisovatelův bratr Jaromír Markalous, který zemřel v roce 1915 na následky válečného zranění. Velký rodinný hrob je v sousedství kostela s. Jiljí na hřbitově v Pardubičkách. Pískovcový pomník v neobarokním stylu s prvky secese značně poznamenal zub času a hrozí jeho zřícení.

„Proti návrhu nového pomníku nemají námitky ani památkáři, ani ministerstvo obrany, pod něž spadá péče o válečné hroby. Firma Kamenictví Vamberský vytvořila návrh nového pomníku tak, aby odpovídal místu, kde je umístěn, tedy v těsné blízkosti pozdně gotického hřbitovního kostela, který je kulturní památkou,“ dodal primátor.

Pardubice zřídily institut hrobů v péči města v roce 2016. Je určen pro správu tzv. opuštěných hrobů významných osobností. Město tak chce zachovat místa posledního odpočinku všeobecně uznávaných osobností, významných pro Pardubice, leckdy pro celý stát, u nichž hrozí, že by zanikly. Město tak pečuje i o místa posledního odpočinku bývalého pardubického starosty Leopolda Wernera, advokáta novináře a dramatika JUDr. Karla Krpaty, ředitele reálky Jiljí Vratislava Jahna, c.k. místodržícího rady a okresního hejtmana Hynka (Ignáce) Boukala (všechny na Starém městském hřbitově), zakladatele známé Prokopky ing. Josefa Prokopa, a starosty Pardubic Václava Bubeníka, kteří jsou pochováni na Novém městském hřbitově.

Zdroj a foto: Statutární město Pardubice

  •  
  •