Historicky největší krajská investice hledá dodavatele…

Pardubice – Cesta k historické přeměně areálu Pardubické nemocnice je otevřena. Radní Pardubického kraje tento týden schválili zahájení výběrového řízení na dodavatele výstavby centrálního urgentního příjmu v Pardubické nemocnici. Celkové předpokládané náklady stavby činí 1,8 miliardy korun včetně daně, avšak bez technologií a vybavení. Jedná se o prioritní stavbu, která bude uplatněna v rámci evropského programu REACT EU.

„Bude to nové srdce nemocnice. Spojí totiž centrální urgentní příjem se všemi akutními provozy v nemocnici v jeden celek. Abychom mohli čerpat na tuto stavbu evropské prostředky z programu REACT, stanovili jsme délku trvání stavby podle očekávaného termínu ukončení dotačního programu na 912 dní,“ informoval předkladatel zprávy, 1. náměstek hejtmana Roman Línek.

 „Za 20 let historie Pardubického kraje jsme nezahajovali výběr dodavatele na finančně náročnější stavbu. Centralizace urgentních oborů je zcela klíčovou stavbou nejen pro Pardubickou nemocnici, ale pro celé krajské zdravotnictví.  Nabídne totiž občanům nejen specializovanou péči, která bude také ve východní části kraje, ale i superspecializovaná pracoviště pro celý kraj. Cena stavební části je podle projektové dokumentace 1,8 miliardy korun včetně DPH a stavba je rozdělena do dvou samostatných fází,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

„Vznikne zde špičkový centrální pavilon, který bude znamenat skutečně skokový posun v úrovni zázemí v trendu moderní urgentní medicíny. Z mého pohledu tedy jde o zabezpečení optimálních podmínek pro zdravotnický personál s cílem posílení kvality akutní péče pro pacienta.  Nová budova bude umístěna v blízkosti stávající budovy takzvaných velkých chirurgických oborů a radiodiagnostického oddělení. Bude mít přímou bezbariérovou návaznost na oddělní úrazové chirurgie, cévní a plastické chirurgie a neurochirurgické oddělení,“ sdělil další vazby stavby radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr.

Celkem osmipodlažní objekt bude mít jedno patro zapuštěné pod úrovní terénu a ze společné podnože budou vyrůstat dvě křídla. Na střeše bude umístěn heliport. Hlavní hmotu objektu pokryje skleněné opláštění. Centrální atrium má být příjemným veřejným prostorem.

Zdroj a foto: Pardubický kraj

 •  
 •  
 • První milník v realizaci Revitalizace letního stadionu splněn…
 • Pardubice – Dnes byly členům zastupitelstva statutárního města Pardubice zástupci společnosti PORR a.s. představeny a prezentovány finální vizualizace projektu Revitalizace

  •  
  •  
 • Silný vítr řádí v Pardubicích…
 • Pardubice – Silný vítr v Pardubicích nám přivál také několik událostí. První byly létající polystyrenové desky nad křižovatkou u Domu

  •  
  •  
 • Pardubický kraj dohlíží na výstavbu centrálního příjmu v Pardubické nemocnici…
 • Pardubice – Radním Pardubického kraje bude čtyřikrát do roka předávat kontrolní zprávu z výstavby pavilonu urgentního příjmu s centralizací akutních provozu v Pardubické

  •  
  •  
 • Pizza za 76 korun, palačinka za 35 korun. Díky nové pardubické fast foodové restauraci POE POE to není sen, ale realita!
 • Pardubice – Na „kulatém“ rohu pardubické třídy Míru a Masarykova náměstí, v místě, kde dříve sídlila banka, vznikla nová moderní fast

  •  
  •  
 • Večer splněných přání s odtahem vozidla…
 • Pardubice – Pro dobrotu na žebrotu. O platnosti tohoto úsloví se hlídky strážníků přesvědčují s pravidelností tak železnou, že by z toho

  •  
  •