Historická budova chrudimského gymnázia dostane nový kabát…

Chrudim – Radní Pardubického kraje na svém pondělním jednání schválili zahájení výběrového řízení na opravu historické omítky Gymnázia Josefa Ressela v Chrudimi. Předpokládané náklady činí podle projektové dokumentace 42,5 milionů korun včetně daně. Oprava historické fasády je náročná svými technologickými postupy, a proto může probíhat pouze za příznivých klimatických podmínek. Předpokládá se proto předání staveniště na začátku příštího roku.

„Oprava omítek na historické budově gymnázia patří mezi jednu z našich priorit v Chrudimi. Dlouho jsme se snažili nalézt vhodné dotační možnosti, avšak vzhledem k charakteru budovy jsme se rozhodli pro financování čistě z vlastních zdrojů. V tuto chvíli předpokládáme, že by celá náročná oprava měla vyjít na 42,5 milionu korun včetně daně,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Omítka je v tuto chvíli v téměř havarijním stavu a dochází k jejímu opadávání, proto jsme museli pro zajištění bezpečného vstupu do budovy vybudovat ochranný přístřešek nad vchodem,“ doplnil hejtman.

Oprava historické fasády je náročná svými technologickými postupy a může probíhat pouze za příznivých klimatických podmínek. „Stavební práce musí probíhat postupně, prostory staveniště budou zhotoviteli předávány po částech, nejdříve však na jaře příštího roku. Zhotovitel tak nemá reálnou možnost ovlivnit rychlost realizace díla, proto zadávací podmínky nepočítají s hodnocením nabídek podle termínu tak, jak to děláme u další staveb,“ řekl náměstek hejtmana pro oblast investic a kultury Roman Línek.

Podle radního pro oblast školství Josefa Kozla se bude jednat o náročnou a komplexní opravu. „Východní, jižní a severní fasáda budovy je zdobená, členitá, obsahuje podélné prvky říms, sloupy a dalšími ozdobné prvky. V rámci investice plánujeme opravu štuků, dozdění říms, výměnu venkovních parapetů, odstranění poškozené omítky a provedení nové omítky ve stávajícím tvaru. U západní fasády budovy proběhla v minulosti dílčí rekonstrukce, která odstranila původní historizující vzhled, a proto v této části budovy bude provedeno zateplení,“ vysvětlil radní Josef Kozel.

Zdroj a foto: Pardubický kraj

 •  
 •  
 • První milník v realizaci Revitalizace letního stadionu splněn…
 • Pardubice – Dnes byly členům zastupitelstva statutárního města Pardubice zástupci společnosti PORR a.s. představeny a prezentovány finální vizualizace projektu Revitalizace

  •  
  •  
 • Silný vítr řádí v Pardubicích…
 • Pardubice – Silný vítr v Pardubicích nám přivál také několik událostí. První byly létající polystyrenové desky nad křižovatkou u Domu

  •  
  •  
 • Pardubický kraj dohlíží na výstavbu centrálního příjmu v Pardubické nemocnici…
 • Pardubice – Radním Pardubického kraje bude čtyřikrát do roka předávat kontrolní zprávu z výstavby pavilonu urgentního příjmu s centralizací akutních provozu v Pardubické

  •  
  •  
 • Pizza za 76 korun, palačinka za 35 korun. Díky nové pardubické fast foodové restauraci POE POE to není sen, ale realita!
 • Pardubice – Na „kulatém“ rohu pardubické třídy Míru a Masarykova náměstí, v místě, kde dříve sídlila banka, vznikla nová moderní fast

  •  
  •  
 • Večer splněných přání s odtahem vozidla…
 • Pardubice – Pro dobrotu na žebrotu. O platnosti tohoto úsloví se hlídky strážníků přesvědčují s pravidelností tak železnou, že by z toho

  •  
  •