Historici Univerzity Pardubice prozkoumají pevnost Josefov…

Pardubice – Studenti Fakulty filozofické Univerzity Pardubice dostanou jedinečnou šanci aplikovat poznatky rovnou v praxi. Budou totiž dokumentovat část pevnostního města Josefov. Jejich práce pomůže při přípravě obnovy budov a opevnění této ceněné památky. Univerzita naopak získá možnost provádět zajímavý výzkum v terénu pro studenty památkových oborů.

Děkan Fakulty filozofické tento měsíc podepsal se starostou města Jaroměř memorandum o spolupráci. „Díky této spolupráci máme něco, co žádná jiná filozofická fakulta v republice nemá, a to je aplikovaný, reálný výzkum," řekl doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D., děkan Fakulty filozofické Univerzity Pardubice. Historici budou v Josefově dokumentovat objekt bývalé pevnostní nemocnice.

S pevnostním městem se studenti už seznámili. Fakulta filozofická Univerzity Pardubice ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, pracovištěm v Josefově a městem Jaroměř uspořádala v polovině září Letní dílnu průzkumu a dokumentace historických staveb. Vysokoškoláci si v praxi vyzkoušeli dokumentaci objektů pomocí papíru, tužky a měřičských potřeb, a také pokročilého snímání s využitím moderních technologií. Zároveň poznali základy dendrochronologie a tradičních řemesel. Absolvovali i přednášky předních odborníků zaměřené na stavební a pevnostní historii.

Do aktivního výkladu se zapojili také organizátoři akce MgA. Radek František Václavík a Mgr. Bohdan Šeda, kteří využívají 3D laserovým skenování podzemních prostor pevnosti pomocí zařízení z Laboratoře dokumentace a průzkumů památek Ústavu historických věd Fakulty filozofické. „Seznámení se s terénní dokumentační praxí a metodami průzkumu historických staveb jako čtení hmotného pramene má pro naše studenty, z nichž řada směřuje do památkové praxe, nezastupitelné místo," uvedl MgA. Radek František Václavík, který počítá s každoročním opakováním akce.

Pevnostní město bylo na příkaz císaře Josefa II. vybudováno v 80. až 90. letech 18. století. Původně se město jmenovalo Ples a na Josefov se na počest jeho zakladatele přejmenovalo roku 1793. V roce 1948 se stalo součástí města Jaroměř, od roku 1971 je městskou památkovou rezervací. Významnou evropskou lokalitu tvoří také rozsáhlý systém podzemních chodeb pod pevností.

Autor: Mgr. Martina Macková – vedoucí Oddělení propagace a vnějších vztahů Univerzity Pardubice
Zdroj a foto: Univerzita Pardubice