Hejtman Netolický se zajímal o bezpečnost práce v KYB ve Starých Čívicích…

Pardubice – Jednou z firem, které sídlí v průmyslové zóně ve Starých Čívicích v těsném sousedství Pardubic je společnost KYB Manufacturing, která vyrábí tlumiče na automobilový trh. V pondělí s vedením společnosti, ale také zástupci odborové organizace hovořil hejtman Martin Netolický v doprovodu Aleny Šírové, která je předsedkyní Regionální rady Českomoravské konfederace odborových svazů.

„Kromě setkání s vedením společnosti mne zajímají informace také od samotných zaměstnanců, protože je důležité, aby zaměstnavatel s lidmi komunikovat a vnímal jejich případné připomínky například k bezpečnosti práce a zdravotním rizikům. Zlepšování bezpečnosti práci je zcela jednoznačně nikdy nekončícím procesem, a to především ve výrobních závodech,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který si prošel výrobní závod společnosti, která v současné době zaměstnává 750 lidí a zajímal se mimo jiné o dostatečné zajištění ochranných prostředků. „Zaměstnavatel je povinen v tomto typu výroby zajistit adekvátní ochranné prostředky. V případě, že tomu tak nebude, vzniká překážka na straně zaměstnavatele. Místní odbory mají pro takovýto případ vyjednáno 85 procent mzdy,“ uvedl hejtman Netolický.

Velký důraz v rámci jednání byl kladen na bezpečnost práce, zdraví zaměstnanců a odměňování. „Místní odborová organizace nebyla v tomto případě založena z důvodu odměňování pracovníků, ale s cílem zlepšit bezpečnost práce a ochranu zdraví. Vnímám zde řadu podnětů, které budeme chtít společně s kolegy odborové organizace KOVO prosazovat. Jedná se například o hladinu hluku, za kterou by měli být dotčení zaměstnanci finančně odškodnění rizikovým příplatkem,“ řekla Alena Šírová s tím, že z celkového počtu 450 kmenových zaměstnanců je v odborech přes 100.


Společnost KYB zahájila v Pardubicích výrobu v roce 2006 a postupně zdvojnásobila kapacity závodu. Se součástí japonské společnosti, která vyrábí tlumiče po celém světě. Ta byla založena již v roce 1919 v Japonsku jako Výzkumné centrum Kayaba, pojmenovaná podle zakladatele Shiro Kayaby. Firma dodává tlumiče například pro automobilky Škoda, TPCA, Renault, Nissan či Suzuki.

  •  
  •