Hasičské cvičení na zámku Slatiňany…

Chrudimsko – Státní zámek Slatiňany byl ve čtvrtek 7. listopadu v odpoledních hodinách v obležení hasičů. Hasiči nebyli v roli rytířů, kteří by dobývali zámek, ale konalo se zde cvičení na zdolávání požáru kulturní památky.

Hasiči během cvičného zásahu trénovali koordinaci zásahu v nepřehledném a dispozičně složitém historickém objektu, záchranu osoby, využití termokamery, dálkovou dopravu vody, využití možnosti nasazení automobilového žebříku a jeho možné použitelnosti na západní část objektu zámku i seznámení všech hasičů na specifický druh stavby.

Specifickými stavbami jsou památky, na které během celého roku hasiči Pardubického kraje provádějí nejen taktická cvičení, ale také kontroly, a to proto, aby historické objekty v případě požáru poškodily plameny co nejméně.

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje prováděl dlouhodobě kontroly kulturních památek dle zadání z Generálního ředitelství HZS ČR.

Každý rok jsme provedli 12 kontrol kulturních památek. „V našem kraji jsme si vždy vybírali různorodé památky. Kontroloři zamířili na zámky, hrady, kostely, ale i divadla a muzea,“ přibližuje různorodost kontrol kpt. Mgr. Dominika Bínová z oddělení stavební prevence, kontrolní činnosti a ZPP HZS Pardubického kraje.

Státní zámek Slatiňany byl ve čtvrtek 7. listopadu v odpoledních hodinách v obležení hasičů.
« 1 z 5 »

Kontroly nedopadly nejhůře. „Například letos z 12 provedených kontrol byly jen 4 se závadami. V roce 2018 jsme provedli 20 kontrol a s nedostatky byly pouze 3 objekty,“ upřesňuje Dominika Bínová. Ve většině případů se jedná o závady typu – neoznačení hlavních uzávěrů vody/elektřiny a neoznačení únikových směrů.

Obecně lze říci, že provozovatelé těchto památek mají problém s používáním bezpečnostních tabulek a hasicí přístroje bývají často důmyslně schované. (Důvod je stejný jako u bezpečnostních značek, provozovatelům se nelíbí, když například v historické komnatě či ve výstavním sálu visí červený hasicí přístroj). 

Co se týče vybavení prostředky pro hašení požáru, většinou staré objekty typu kostely a hrady mají pouze přenosné hasicí přístroje. 

Zámky už mívají instalovanou elektrickou požární signalizaci, kde mají i kouřová čidla a případný požár by byl zde dříve zpozorován. Divadla a muzea už ve většině případů mají vybavení lepší i z důvodů, že zde dochází k různým přestavbám a “modernizaci” (jsou zde většinou již umístěna nouzová osvětlení, nástěnné hydranty, požární dveře, elektrická požární signalizace atd.).

Zdroj a foto: HZS Pardubického kraje

  •  
  •