Hasiči radí, co dělat při vichřici…

KRAJ – V návaznosti na výstrahu ČHMU – silný vítr pro vás máme rady, jak se při silném větru chovat bezpečně.

ℹ️ Praktické informace:

❤️ – Uvědomte si, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku.
? – Nezdržujte se v blízkosti větších stromů a nechoďte do lesa.
? – Ve městě omezte pohyb kolem vyšších budov, u kterých hrozí stržení střešní krytiny (tašky, plechy).
⚡️ – Dávejte pozor na možnost pádu elektrického vedení.
? – Za jízdy autem snižte přiměřeně rychlost nebo zastavte (větrné poryvy mohou auto učinit neovladatelné a hrozí také zvýšené nebezpeční střetu s překážkou na silnici).
? – Schovejte se v budově s nenarušenou statikou.
ℹ️ – Sledujte vývoj situace ve sdělovacích prostředcích.
? – Připravte si baterku, svíčku, případně rádio na baterky pro případ výpadku proudu.
? – Doma nezapomeňte zavřít okna, odstraňte nebo upevněte volně uložené předměty, které mohou v důsledku větru ohrožovat okolí (truhlíky, květináče, zahradní nábytek atd.)

? – Pokud je váš život, zdraví popř. majetek v bezprostředním ohrožení, volejte hasiče na číslo 112 nebo 150.

? Po vichřici: pokud vítr spáchá na vašem majetku velké škody, důležité je důkladně zdokumentovat a co nejdříve pojistnou událost oznámit příslušné pojišťovně.

Autor: por. Bc. Vendula Horáková, tisková mluvčí HZS Pardubického kraje
Zdroj a foto: HZS Pardubického kraje