Hasiči ani o prázdninách nezapomínají na děti

KRAJ – Ani o prázdninách nezapomínáme na děti. Pravidelně navštěvujeme dětské tábory, ale děti přicházejí o prázdninách i k nám. Tak třeba v Moravské Třebové na hasičské stanici bylo rušno, když přišly děti z příměstského táboru při ZŠ ze Starého Města nebo děti z rodinného centra Krůček v Moravské Třebové.

Děti byly seznámeny s "životem" hasičů na stanici a jejich pracovní náplní v organizačním a operačním řízení. Byla představena zásahová vozidla a jejich výbava, s opravdu detailním popisem, co se k čemu používá. Děti si prohlédly několik druhů zásahových obleků – od jednovrstvého zásahového oděvu, přes přetlakový protichemický oblek a nechyběl ani dýchací přístroj a vyváděcí masky. 

Děti si pak rády samy zkouší i hašení z vysokotlaké proudnice. Na závěr takových exkurzí nechybí ukázka vyhlášení poplachu jednotce hasičů a předání drobných propagačních materiálů HZS Pardubického kraje.

Hasiči nechyběli ani na jednotlivých turnusech příměstského tábora první pomoci ve Skautském centru Vinice v Pardubicích. 

Děkujeme za přízeň a dětem přejeme ještě stále příjemné prázdninové dny.

Autor: por. Bc. Vendula Horáková, tisková mluvčí HZS Pardubického kraje
Zdroj a foto:HZS Pardubického kraje