Gripeny pozdravily prvního aviatika, odstartovaly DEN DOPRAVY ČR…

Pardubice – Už podeváté odstartoval v Pardubicích národní dopravní projekt DEN DOPRAVY ČR. A jak se už stalo tradicí, o zahájení letošního ročníku se postaral pietní akt v den 138. výročí narození prvního českého aviatika Ing. Jana Kašpara. Rodák z města na soutoku Labe a Chrudimky začal psát první kapitoly českého letectví před sto deseti lety, kdy uskutečnil svůj slavný přelet z Pardubic do Velké Chuchle. Začátek DNE DOPRAVY ČR si po loňském ročníku, který lockdownem poznamenala epidemie koronaviru, nenechala ujít řada významných osobností. Ti, kteří nedorazili, mohli pak dění sledovat v živém přenosu televize V1.

DEN DOPRAVY ČR odstartoval nad místem posledního odpočinku Ing. Jana Kašpara stylově přelet toho nejrychlejšího, co se na naší obloze může 110 let po slavném aviatikovi objevit – stíhaček Armády ČR Jas-39 Gripen. Jejich piloti vzdali hold nejen svému někdejšímu předchůdci, ale i jeho nedávno zesnulé praneteři Evě Perrové, která se velkou měrou zasloužila o rekonstrukci hrobky svého předka. Burácení motorů nadzvukových letounů ale pozdravil i další průkopníky dopravy. Kašparova bratrance Eugena Čiháka či mecenáše barona Artura Krause nebo projektanta železnic Jana Pernera. Zapomenuti přitom nebyli ani ti, které připomíná pamětní deska Zmizelých Pardubáků. Slavnostní ráz a pietní důstojnost po přeletu stíhaček dodal aktu zpěv státní hymny.

Muži, kteří stáli na prahu rozvoje oblasti dopravy a které start DNE DOPRAVY ČR připomněl, přesáhli svými činy daleko hranice města a jeho okolí. „Všichni ukázali, jak významné je pro rozvoj území, ať města, regionu nebo celé země, dopravní spojení. Jsem rád, že právě tyto osobnosti patří do našeho kraje a do Pardubic, které právem nesou označení hlavní město dopravy a jsou křižovatkou Evropy," říká 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje, který má právě dopravu na starosti, Michal Kortyš.

Pro nás a naše současníky je rychlá a pohodlná doprava samozřejmostí. Za to, že jsou i velké vzdálenosti stále dostupnější, vděčíme právě těm, kteří rozvoji dopravy dávali počáteční impulsy. „Cítím jako povinnost i čest připomínat si význam pardubických průkopníků dopravy, v jejichž pomyslném čele stojí právě Jan Kašpar. Vždyť naše město je kolébkou aviatiky v naší zemi a bylo velmi důležité i pro rozvoj železniční dopravy," připomíná primátor Pardubic Martin Charvát. „Jsem hrdý, že se můžeme s úctou hlásit k odkazu Jana Kašpara, Eugena Čiháka, Jana Pernera nebo také Artura Krause.   Pokorně věřím, že by tito významní zakladatelé a průkopníci moderních způsobů dopravy ocenili směr, kterým se Pardubice vydaly, aby konečně využily svojí ojedinělé polohy a dokázaly maximálně využít spojení silniční, železniční, letecké i vodní dopravy." Význam mužů, kteří často museli překonávat velké obtíže, velmi silně vnímá i jeho náměstek Jan Mazuch: „Osobnosti, které jsou a navždy budou spojeny s rozvojem dopravy, si podobná připomenutí bezesporu zaslouží, jelikož bez nich bychom nebyli tam, kde jsme nyní. Právě na jejich odvaze a umu bylo možné oblast dopravy posouvat dále a neustále rozvíjet. 16. května tohoto roku uběhlo navíc přesně 110 let, kdy Jan Kašpar uskutečnil svůj první dálkový přelet z Pardubic do pražské Chuchle, což lze v tehdejším Rakousko-Uhersku považovat za opravdový průlom, a i takové momenty je důležité si při podobných akcích připomínat."

PZ Den Dopravy 2105202104
« z 6 »

DEN DOPRAVY ČR je podle náměstka primátora Jakuba Rychteckého významnou tradicí, na kterou město Pardubice navázalo v letošním roce i dlouhodobým projektem. „Pro základní školy na Pardubicku jsme za přispění dotací z Operačního programu věda, výzkum a vzdělávání pořídili velmi zajímavě a moderně pojatá animovaná vzdělávací videa připomínající šest významných osobností z regionu, které se zasloužily o pokroky v dopravě, bez kterých by se nikdy město Pardubice tak dynamicky nerozvinulo ani v dalších oblastech jako byl například sport a podobně," informuje náměstek primátora Rychtecký. „V této souvislosti musím upozornit na velkého průkopníka cyklistiky Vincence Chomráka, jenž ujel 1035 kilometrů na kole na trase ze Steyru přes Graz, Merano, Benátky a Linec do Pardubic. Roku 1889 inicioval vznik hliněné klopené cyklistické dráhy, měl v Pardubicích obchod, kde prodával a opravoval bicykly. Cyklodoprava je ekologická a v Pardubicích velmi populární, pracujeme proto na rozvoji cyklostezek a věřím, že se podaří navázat na Chomrákův počin a podaří se dotáhnout do zdárného konce i Labskou stezku v úseku mezi Hradcem Králové, Pardubicemi a Kolínem během nejbližších let." Letošní zahájení DNE DOPRAVY ČR bylo i vzpomínkou na jednu významnou ženu, a to nedávno zesnulou praneteř prvního českého aviatika Jana Kašpara Evu Perrovou. „Paní doktorka Perrová nás na jaře náhle opustila a myslím, že tato tradiční akce je vhodnou příležitostí připomenout si, co vše vykonala pro odkaz svého slavného příbuzného. Počínaje podílem na rekonstrukci hrobky Jana Kašpara, přes práci při prosazování aviatikovy sochy v centru města až po její podporu všech akcí připomínajících činy slavného letce," konstatuje předseda Společnosti Jana Kašpara, historik Jiří Kotyk.

Zdroj a foto: Společnost Jana Kašpara, z.s.