Globus Pardubice pomáhá s nákupy…

Pardubice – Zažíváme těžké období, ve kterém nikdo z nás neví, jak se situace bude dál vyvíjet. Navzdory tomu díky spolupráci, ochotě a dobré vůli lidí vzniká řada iniciativ s jediným cílem – pomoct a ulevit tam, kde je potřeba.

Přestože zaměstnanci Globusu Pardubice i v těchto dnech zabezpečují nám všem nákupy potravin i jiného zboží, rozhodli se pro spolupráci s Českým červeným křížem Pardubice a pomáhají zajišťovat nákupy pro seniory a další potřebné osoby. Připravují jednotlivé nákupy do označených krabic, které pak předávají členům ČČK pro další distribuci.

Všem pomáhajícím a dobrovolníkům patří za jejich nasazení dík. Protože je důležité, aby svět byl zase v pořádku.

Zdroj a foto: Globus Pardubice

  •  
  •