Globus Lepší svět…

ČR – Částku 1 000 000 Kč Globus rozdělí mezi projekty, které mají celorepublikový dosah. Podpoří tak 3 iniciativy, jimž finanční injekce pomůže zajistit podporu lidem zasaženým aktuální situací. Jde o následující organizace:

Spiralis: Pečující hrdinové v hodnotě 500 000 Kč

V České republice dnes žije až třicet tisíc rodin s dětmi s postižením. V důsledku koronavirové pandemie došlo k uzavření denních a týdenních stacionářů, které zajišťovaly pro tyto rodiny nezbytné odlehčovací služby.
Nezisková organizace Spiralis proto provedla průzkum potřeb této skupiny v souvislosti s epidemií koronaviru. Z pocitů rodičů nejčastěji zaznívá fyzické a psychické vyčerpání v důsledku 24hodinové péče o děti s těžkým postižením v domácí izolaci.
Nejohroženější skupinu představují rodiče samoživitelé. Ti vyjadřují pocity naprostého vyčerpání až beznaděje: "Osobní asistence by nám výrazně pomohla zvládnout celodenní péči. Tu si však v současné době nemůžeme dovolit z finančních důvodů," zaznívá z průzkumu Spiralis.
Globus se proto rozhodl jednat a darovat 500 000 Kč neziskové organizaci Spiralis na pomoc těmto rodinám.

Dobrá rodina: Pomoc náhradním rodinám v hodnotě 250 000 Kč

Posláním organizace Dobrá rodina o.p.s. je ochrana dětí, zejména těch, které nemohou vyrůstat u svých rodičů. Projekt reaguje na aktuální situaci rodin v rámci nouzových opatření, kdy děti jsou vzdělávány doma a je pro všechny omezená možnost pohybu. I pro standardní rodiny je to velká zátěž a pro rodiny pěstounů obzvlášť. Cca 600 rodin evidovaných v organizaci Dobrá rodina je příbuzenská pěstounská péče, což jsou v naprosté většině děti svěřené do péče prarodičů. Pro ně jsou stávající mimořádná opatření nejnáročnější. Mají strach o své zdraví, zdaleka už nemají tolik energie a musí zastoupit školu, rodiče i prarodiče v jednom. Proto se Globus rozhodl poukázat částku 250 000 Kč organizaci Dobrá rodina na podporu pěstounských rodin v této nelehké situaci.

Charita České republiky: Pomoc seniorům v hodnotě 250 000 Kč

Domácí zdravotní péče (dále DZP), je odborná zdravotní péče poskytovaná pacientům v jejich vlastním sociálním prostředí na základě doporučení lékaře. V době, kdy nemocnice a zdravotnická zařízení musí udržovat dostatečnou kapacitu lůžek pro pacienty s těžkým průběhem nemoci covid – 19 a celkově usilovat o nepřetěžování zdravotnického personálu, může být DZP důležitou službou, jak udržet pacienty i se středně těžkým průběhem nemoci doma, a přesto jim zajistit dostatečnou zdravotnickou službu a pravidelný odborný dohled. Přitom úlevu zdravotnickým zařízením představuje i taková péče, která nemusí nutně souviset s nemocí covid – 19, ale která zajistí, že daný pacient nebude muset kvůli svému zdravotnímu stavu vytěžovat nemocniční zdravotní personál.
Globus vidí takovou službu jako velmi přínosnou pro ochranu nejvíce ohrožených skupin již nemocných lidí a seniorů před onemocněním covid – 19 a proto předá částku 250 000 Kč na její podporu.

Regionální pomoc

Globus se snaží pomáhat i regionálně finanční pomocí, a to v blízkosti svých hypermarketů. Každý hypermarket (15 po celé ČR) s dohledem Fóra dárců vybral smysluplné projekty ve svém regionu a mezi ně rozdělí celkovou částku 3 000 000 Kč. Jedná se například o zařízení pomáhající seniorům, nemocným osobám a pečovatelské služby.

Do pátého ročníku se přihlásilo celkem 275 organizací, z nichž jsme za každý hypermarket vybrali tři vítězné projekty, jejímž cílem bylo podopření komunitního života v dané oblasti. Vybrané organizace budou podpořeny částkami ve výši 100 000 Kč pro 1. místo, 60 000 Kč pro 2. místo a 40 000 Kč pro 3. místo. Podívejte se, co společně zrealizujeme.

Pardubice

Spolu to s kyslíkovými koncentrátory zvládneme

Oblastní charita Pardubice: Cílem projektu „Spolu to s kyslíkovými koncentrátory zvládneme" je zkvalitnění a rozšíření péče, kterou poskytujeme nemocným a jejich rodinám. V současné době nejsme pro naše klienty schopni zajistit dostatek koncentrátorů kyslíků, jež velmi pomáhají osobám s respiračními obtížemi způsobenými koronavirovou nákazou. Všechny dostupné koncentrátory máme v provozu u našich klientů, a proto bychom rádi za získané finance pořídili další čtyři přístroje, které by nám pomohly s péčí o nemocné.

Rekonstrukce školní budovy – vybavení tréninkových bytů.

Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.: Našim cílem je celková rekonstrukce školní budovy, která slouží ke vzdělávání žáků se zdravotním kombinovaným postižením. Nevyhovující prostory chceme nahradit příjemným prostředím pro výuku a nácvik praktických dovedností, které jsou zásadní pro rozvoj samostatnosti našich žáků a jejich následného zapojení do společnosti. V nově zrekonstruované škole chceme vytvořit kromě prostoru pro výuku také místo pro setkávání osob s postižením s většinovou společností. K pořádání akcí, přednášek, prezentací a vystoupení budou sloužit výstavní prostory, inkluzivní sál, přednáškový sál a zahrada.

Použij AED, zachraň lidský život

Červený červený kříž – Oblastní spolek ČČK Chrudim: Náhlá zástava srdce může postihnout kohokoliv, kdekoliv a kdykoliv. Postiženému může zachránit život včasně a kvalitně provedená resuscitace, ale také podání defibrilačního výboje pomocí automatizovaného externího defibrilátoru (AED) ještě před příjezdem záchranné služby. AED mohou použít i naprostí laici, protože přístroj je hlasovými povely sám navede, co mají dělat. Defibrilátor sám rozezná srdeční rytmus a v případě potřeby podá postiženému výboj. Cílem projektu je AED pořídit a umístit na veřejně dostupném místě, např. do lesů pod rozhlednou Bára na Chrudimsku, proškolit personál okolních zařízení (občerstvení a lanového parku), vytisknout informační letáky a uspořádat kurzy použití AED pro veřejnost.

Zdroj a foto: Globus ČR