Foxconn se řadí mezi top zaměstnavatele v České republice

Pardubice – Po již desátém regionálním vítězství se společnost Foxconn Česká republika v letošním celorepublikovém ročníku soutěže Pluxee Zaměstnavatel roku umístila v kategorii od 500 do 5 000 zaměstnanců na 4. místě, což je posun oproti loňsku hned o 4 příčky výš. V soutěži Czech TOP 100 pak Foxconn obsadil 7.  místo a také tak vylepšil své umístění z loňského roku.

„Na těchto skvělých výsledcích se podíleli všichni naši zaměstnanci, a proto bychom jim rádi poděkovali za jejich skvělou práci a nasazení. Bez nich bychom těchto úžasných ocenění samozřejmě nedosáhli. Jsme hrdí na to, že se nám společně podařilo naplnit velmi přísná hodnotící kritéria a můžeme se počítat mezi top zaměstnavatele a zároveň mezi nejvýznamnější firmy v České republice," uvedla Radka Svobodová, manažerka Compliance, PR a komunikace společnosti Foxconn.

Pluxee Zaměstnavatel roku

Ocenění Pluxee Zaměstnavatel roku se již 20 let zaměřuje na společnosti v České republice z pohledu lidských zdrojů. Jeho smyslem je přiblížit veřejnosti příklady firem s výborným přístupem ke svým zaměstnancům, a to nejen celostátně, ale i v jednotlivých regionech. Vedle ekonomických ukazatelů hodnotu společnosti určuje i její přístup ke svým zaměstnancům, jejich ohodnocení či péče o ně. Firmy, které v hodnocení uspěly, mají několik společných rysů, například to, že více investují do vzdělávání a rozvoje svých zaměstnanců, kteří mají pak větší prostor pro kariérní růst. V neposlední řadě je zde hodnocena i společenská odpovědnost dané firmy a pomoc formou sponzoringu či dobrovolnictví, což pak s sebou ruku v ruce nese větší atraktivitu pro uchazeče o práci.

Přestože je v České republice různých žebříčků a firemních soutěží celá řada, ocenění Zaměstnavatel roku je specifické svou transparentností a hodnotícími kritérii. Je to jediná soutěž, která tuzemské firmy hodnotí z pohledu lidských zdrojů dle jasné a mezinárodně uznávané metodiky. K hodnocení je využívána metodika Saratoga, kterou pro sledování zdraví firem vyvinula uznávaná společnost PricewaterhouseCoopers. 

100 nejvýznamnějších firem České republiky

Žebříček Czech TOP 100 je prvním a současně nejdéle trvajícím projektem v oblasti vyhodnocování a udělování cen v oblasti české ekonomiky. Sdružení Czech TOP 100 vzniklo v roce 1993 a následně se transformovalo na akciovou společnost. Na základě vybraných ekonomických ukazatelů a objektivních měřítek vytváří a vyhlašuje žebříčky, které poskytují věrohodné informace o vývoji české ekonomiky a o jednotlivých podnikatelských subjektech v komparativním měřítku.

Autor: Mgr. Radka Svobodová, MBA
Zdroj a foto: FOXCONN CZ s.r.o.