FOTO: Developer představil zastupitelům první vizuály projektu U Červeňáku…

Pardubice – Společnost BlackBird Real Estate představila ve čtvrtek detailnější podobu developerského projektu, kterým chce v příštích letech proměnit brownfield mezi ulicí S. K. Neumanna a řekou Chrudimkou v moderní městskou čtvrť. Zastupitelům města byly před jednáním zastupitelstva představeny první vizuály projektu odvozené od územní studie, kterou před několika týdny vzala na vědomí Rada města Pardubic. Poprvé byl také představen název projektu nové čtvrti, která se bude jmenovat U Červeňáku.

Volba názvu je zřejmá. Odkazuje k přírodnímu parku pojmenovanému podle mostu přes řeku Chrudimku. Na území, kde v několika etapách rozvržených až do začátku 30. let vznikne více než tisíc nových bytů, sídlilo do 90. let minulého století železniční vojsko, následně zde byly sklady firem a území bylo z větší části nevyužité. To se v příštích letech začne měnit a v moderní zástavbě najde nové kvalitní bydlení v průběhu příštích let několik tisíc Pardubáků.

„Již na začátku května jsem pardubickým radním při projednávání územní studie vysvětlil, že projekt je díky své etapizaci velmi variabilní a umožňuje po dohodě s městem začleňovat vhodně objekty občanské vybavenosti. Bude tak možné reagovat na budoucí demografický vývoj jak ve městě, tak přímo v okolí projektu U Červeňáku a začlenit do projektu například, školky, případně zařízení pro seniory," říká Jan Kotaška, generální ředitel BlackBird Real Estate.

Více zeleně a prostoru pro relaxaci

SKN Vizualizace pohledy 29052020
« z 9 »

Vizuály také odhalují vysoký podíl zelených ploch, minimum nadzemních parkovacích míst, což  dokládá, že parkování bude řešeno do značné míry pod zemí. Zaujmou též zelené střechy, které budou sloužit k akumulaci dešťových srážek a budou snižovat odtok srážkové vody z oblasti. Jak již developer dříve uvedl, bude z celkové rozlohy pozemku 250 tisíc m2 až 73 tisíc m2 tvořit zeleň, 22 tisíc m2 zařízení pro sport a rekreaci. Téměř 40 procent území tedy nebude zastavěno a podíl zelených ploch je vysoce nadstandardní.

Projekt je členěn na dvě části: západní a východní. Západní navazuje v západní části u třídy S. K. Neumanna a ze severu na okolní zástavbu. Proto územní studie počítala v této části s vícepatrovou zástavbou. Směrem na východ k přírodnímu parku Červeňák a k Chrudimce se zástavba rozvolňuje a snižuje. V centrální části vizualizace odhalila plánované náměstí s vodní plochou. Na východě, u řeky Chrudimky, zase projekt počítá s napojením na městskou síť cyklostezek.

„S průběhem rozpracovanosti studie jsem byl seznámen a jsem rád, že architekti vyslyšeli připomínky a podněty nejen od našeho městského obvodu, ale také od odborníků z magistrátu. Připravovaná studie je v porovnání se současnou zaregistrovanou a platnou studií rozhodně lidštější. Je v ní razantně méně bytových jednotek, více občanské vybavenosti, veřejného prostranství a hlavně zeleně. Také již myslí na zadržování vody v krajině. Ale i přesto v rámci územního řízení jsme jako obvod připraveni ve spolupráci s magistrátem projednat a připravit plánovací smlouvu," uvádí Jiří Rejda, starosta městské části Pardubice V.

SKN Vizualizace oblast 29052020
« z 5 »

BlackBird Real Estate, nový hráč na realitním trhu

BlackBird Real Estate je nový podnikatelský subjekt působící na trhu realit. Kromě rezidenčního developmentu se BlackBird Real Estate zaměřuje též na komerční development a pro své klienty řeší rovněž správu majetku. Stoprocentním vlastníkem společnosti je společnost JT Capital českého podnikatele Jiřího Trávníčka. Společnost BlackBird Real Estate má v současné době v různé fázi projektové přípravy několik zajímavých projektů převážně v Praze a v Pardubicích.

Zdroj a foto: BlackBird Real Estate