Fakulta zdravotnických studií uzavírá přihlášky ke studiu. Ostatní fakulty Univerzity Pardubice uchazeče stále přijímají…

Pardubice – Už jen dva dny zbývají do termínu podání přihlášky ke studiu z nabízených oborů Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice. Na ostatních šest fakult mohou budoucí vysokoškoláci přihlášky do bakalářských studijních programů posílat do konce měsíce března, respektive května.

Jako první na Univerzitě Pardubice uzavírá přihlášky ke studiu Fakulta zdravotnických studií. Aktuálně má fakulta 800 studentů a dalších více než 300 nováčků zanedlouho přibyde. Ve zdravotnické praxi jsou velmi žádaní a budoucí místo mohou získat už během studia. Mezi stále oblíbené obory patří Zdravotnický záchranář nebo Všeobecná sestra.

„Jsem studentem oboru Zdravotnický záchranář. Nabídka tohoto studia mě velmi lákala zejména díky kombinaci medicíny a adrenalinu, který během výuky zažívám. Absolvujeme různé kurzy, například potápění, výcvik v horách, slaňujeme a učíme se sebeobraně,“ říká student Jan Černohous.

Každý rok se do oboru Zdravotnický záchranář hlásí stovky uchazečů. Stejně jako na obor Všeobecná sestra, kterých v nemocnicích a zdravotnických zařízeních stále není dostatek.„Zájem uchazečů o tyto dva obory převyšuje až čtyřnásobně kapacitní možnosti výuky na naší fakultě. Naše studijní obory patří každoročně k těm nejvyhledávanějším na Univerzitě Pardubice,“ říká děkan fakulty prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc.

Fakulta vychovává i další odborníky – radiologické asistenty, zdravotně-sociální pracovníky nebo porodní asistentky. Absolventi bakalářských programů mohou odejít rovnou do praxe, nebo pokračují v dalším studiu. Uplatní se ve zdravotnických a sociálních zařízeních, v nemocnicích, v porodnicích, u zdravotnické záchranné služby, ve vysoce specializovaných centrech, ambulancích či domácí péči.

Během studia se vysokoškoláci mohou zapojit do nejrůznějších zajímavých projektů a aktivit. Jsou jimi například studijní pobyty a pracovní stáže v zahraničí, exkurze a stáže na speciálních pracovištích, národní i mezinárodní vědecké odborné konference, různé typy projektů, zážitkové semináře či modelové situace umožňující studentům simulovat a prožít na vlastní kůži konkrétní situace z jejich budoucí praxe.

Fakulta zdravotnických studií přijímá přihlášky k bakalářskému i magisterskému studiu do čtvrtka 28. února 2019.

Termíny přihlášek ke studiu na ostatní fakulty Univerzity Pardubice naleznete níže v přiložené tabulce.

 

Fakulta
Univerzity Pardubice
Termín podání přihlášek k bakalářskému studiuPřípravné kurzyTermín podání přihlášek k magisterskému studiu
Fakulta zdravotnických studií28. únoraz biologie zaměřenou na člověka a matematiky28. února
Fakulta ekonomicko-správní31. březnaz matematiky15. dubna
Fakulta elektrotechniky a informatiky31. březnaz matematiky
(pro přijaté uchazeče)
30. června
Fakulta filozofická31. březnaz angličtiny a humanitních studií30. dubna
Fakulta chemicko-technologická31. březnaúvodní kurz chemie
(pro přijaté uchazeče)
31. července
Fakulta restaurování10. květnaúvodní plenérový kurz
(pro přijaté uchazeče)
5. září
Dopravní fakulta Jana Pernera31. květnaz matematiky a fyziky
(pro přijaté uchazeče)
15. srpna

 

Zdroj a foto: Univerzita Pardubice

  •  
  •