Evropské prostředky pomohou s obnovou Automatických mlýnů. Žádosti o podporu budou podány v létě…

Pardubice – Vzájemná informovanost o připravenosti projektů v areálu Winternitzových automatických mlýnu byla tématem schůzky vedení Pardubického kraje, města Pardubic, architekta Lukáše Smetany a pracovníků zodpovědných za ITI Hradecko-pardubickou aglomeraci. Kraj byl kromě hejtmana Martina Netolického zastoupen 1. náměstkem Romanem Línkem a radní Hanou Štěpánovou. Za město Pardubice se jednání zúčastnil primátor Martin Charvát společně s náměstky Jakubem Rychteckým a Janem Nadrchalem.

„V areálu Mlýnů jsou připraveny projekty tří subjektů, a proto považuji za velmi důležité, abychom se všichni dotčení pravidelně informovali stavu příprav včetně podání žádosti o dotaci. Naše část je nyní ve stádiu vyhodnocování nabídek. Chceme mít jistotu, že se všechny čtyři projekty připravované v areálu Automatických mlýnů posouvají kupředu. Další jednání, kde bychom si předali aktuální informace a sdělili termíny zahájení stavebních prací, proběhne v průběhu června,“ sdělil hejtman Netolický.

Podle 1. náměstka hejtmana Romana Línka by měl kraj v nejbližších měsících vybrat dodavatele svého projektu, který mění hlavní budovu Automatických mlýnů na sídlo Východočeské galerie. „Nejen mým přáním je, aby v nových prostorách bylo možné oslavit výročí 70 let od založení Východočeské galerie. Proto potřebujeme, aby stavba byla zahájena ještě v letošním roce, takže bychom v průběhu července chtěli podat žádost do ITI,“ uvedl Línek, na kterého navázala radní pro regionální rozvoj, evropské fondy a inovace Hana Štěpánová. „Stejně jako v rámci dalších dostupných prostředků z evropských fondů, chceme i v rámci ITI získat maximum možných prostředků. Existuje možnost, že bychom v průběhu hodnocení či realizace projektu mohli získat další prostředky, které vzniknou z úspor ostatních projektů realizovaných z dotací z IROP v oblasti památek v České republice,“ řekla Štěpánová.

Město Pardubice připravuje Centrální polytechnické dílny a z Příhrádku by se měla do Mlýnů přesunout Galerie města Pardubic. „Těšíme se, že v areálu vznikne místo, kde se budou potkávat druhy umění s vědou a technikou, bude to prostor, který Pardubicím zatím chybí a krajské město si ho určitě zaslouží. Naším společným úkolem je projekt dovést do úspěšné realizace a získat maximum dotačních prostředků,“ okomentoval jednání primátor Pardubic Martin Charvát. „Přípravy na projektu vybudování Centrálních polytechnických dílen a Galerie města Pardubic jako rekonstrukce a nástavby bývalého skladu mouky pokračují podle harmonogramu a v souladu s uzavřenými smlouvami, nyní připomínkujeme dokumentaci pro provedení stavby, na jaře bychom chtěli zahájit soutěž na dodavatele,“ shrnul stav příprav náměstek primátora Jakub Rychtecký s tím, že město v současnosti také již soutěží dodavatele na rekonstrukci a modernizaci národní kulturní památky Památníku Zámečku, který usiluje rovněž o dotaci z ITI Hradecko-pardubické aglomerace v oblasti památek.

Zdroj a foto: Pardubický kraj

  •  
  •