Ergodiagnostické centrum vrací pacienty do běžného života v novém prostředí…

Pardubice – Ergodiagnostické centrum Pardubické nemocnice získalo nové prostory. Rehabilitační pracoviště nově působí ve zrekonstruované budově č. 10.

Místo, kde se lidé vracejí do běžného života. Po úrazech nebo onemocněních, nejčastěji neurologického charakteru, se znovu učí být soběstační a zvládat každodenní činnosti. A také zde mohou najít pomoc při hledání nového pracovního uplatnění. To je ergodiagnostické centrum, které je součástí centra rehabilitace Pardubické nemocnice.

Pracoviště ještě donedávna sídlilo ve stavebních buňkách pod Vodojemem. Teď si ale užívá nové prostory. Přesunulo se do zrekonstruovaného pavilonu, který býval domovem infekčního oddělení. „Naše nové prostředí je pro pacienty i pro náš personál komfortnější. Prostory jsou opravdu velkorysé, prosvětlené. Navíc máme i nové vybavení našeho pracoviště. Je to výrazná změna k lepšímu,“ pochvalovala si vedoucí ergodiagnostického centra Monika Brunclíková.

Nácvik soběstačnosti

Pokud má pacient poškozen pohybový aparát po úrazu nebo vlivem onemocnění, dostane se do péče ergoterapeutů v ergodiagnostickém centru. „Ergoterapie je určena pro dospělé pacienty bez rozdílu diagnózy. Nejvíce pacientů máme z lůžek centra rehabilitace, docházíme také na neurologii, geriatrii, ale také na neurochirurgii nebo onkologii. Lidé, kteří ukončí hospitalizaci, k nám poté mohou docházet i ambulantně. Jsme vlastně jediná ambulantní ergoterapie v Pardubickém kraji,“ uvedla Monika Brunclíková.

Ergodiagnostické centrum vrací pacienty do běžného života v novém prostředí
« 1 z 8 »

Nejčastějšími klienty jsou pacienti po onemocnění neurologického charakteru, například po cévních mozkových příhodách, s roztroušenou sklerózou, s různými stupni ochrnutí horních končetin. „Ale máme i pacienty po úrazech, třeba po zlomenině zápěstí. Mohou si pak u nás ruku procvičit a rozhýbat,“ poznamenala Monika Brunclíková.

Ergoterapeuti se snaží pomoci pacientům s návratem do běžného života. „Cílem je nácvik soběstačnosti a nezávislosti pacientů v domácím prostředí. Pokud se jedná o člověka v aktivním produktivním věku, tak je naší snahou vrátit ho do zaměstnání a plnohodnotného života. U starších pacientů a seniorů může zase jít i o obnovení jejich zájmových činností,“ řekla Monika Brunclíková.

Tomu odpovídá i vybavení ergodiagnostického centra. K dispozici má plně vybavenou kuchyň s linkou, nádobím a řadou pomůcek. Ergoterapeuti s pacienty využívají rovněž nácvikovou koupelnu s toaletou nebo mohou pracovat s kovem či dřevem v dílně.

„Trénujeme postiženou funkci, většinou horní končetinu. Snažíme se pacienty rozhýbat, aby měli opět plný rozsah pohybu, dobrou svalovou sílu a úchop. S tím souvisí nácvik soběstačnosti. Učí se oblékat nebo připravit jídlo v kuchyni, v koupelně nacvičujeme přesuny do vany atd. Poslední oblastí je funkční ergoterapie, kdy si pacient vyzkouší různou práci v dílně podle svého zájmu a toho, co zvládne,“ popsala Monika Brunclíková.

Pracovní rehabilitace

Druhou část náplně centra tvoří ergodiagnostika, při níž úzce spolupracuje s Úřadem práce Pardubického kraje. Pardubické centrum patří mezi jedno z mála pracovišť v ČR, které se ergodiagnostikou zabývají. Jde o odborné lékařské vyšetření, jehož cílem je zjistit aktuální pracovní potenciál klienta z hlediska jeho zdravotního stavu.

„Převážně se jedná o klienty s nějakým zdravotním postižením nebo zdravotním handicapem jako následkem onemocnění či úrazu. V rámci této pracovní rehabilitace zjišťujeme, zda se dotyčný může vrátit ke své profesi nebo zda potřebuje úpravu pracovního místa nebo pracovního prostředí. Dochází k nám i lidé, u nichž se zvažuje nějaká rekvalifikace. My zjišťujeme, zda zvládne takovou práci,“ vysvětlila Monika Brunclíková.

Objednaný klient přichází do ergodiagnostického centra dva dny po sobě. Nejprve absolvuje lékařské vyšetření, na jehož základě je indikováno spektrum testů u ergoterapeutů. „Záměrně testy opakujeme po dva dny, abychom zjistili, jak klient reaguje na zátěž. Zda je přiměřená nebo vysoká, zda je unavený, zda je konzistentní ve svém úsilí, kdy se snažil a kdy nikoliv,“ uvedla Monika Brunclíková.

Rekonstrukce budovy

Novým domovem ergodiagnostického centra v Pardubické nemocnici se před pár dny stala budova č. 10, kde dříve sídlilo infekční oddělení. Architektonicky zajímavý pavilon s bohatě prosklenou severní částí a balkonem po celé opačné straně, který byl na svou dobu komfortně řešený, sloužil k léčbě infekčně nemocných víc než půl století. V roce 2015 se infekční oddělení přestěhovalo do nově vybudovaného Multioborového pavilonu a jeho dřívější prostory osiřely a čekaly na rekonstrukci. Projekt „Rekonstrukce a zateplení budovy č. 10“ probíhal vloni a byla dokončena letos v únoru.

„Náklady na tuto investiční akci byly téměř 50 milionů korun. Stavební práce pokrýval finančně investor, jímž byl Pardubický kraj. Využil i dotace z Operačního programu Životní prostředí na zateplení objektu. Vnitřní vybavení bylo pořízeno z vlastních zdrojů,“ uvedl ředitel provozně-technického úseku Nemocnice Pardubického kraje Jaroslav Junek.

Zmodernizovaná budova již začala sloužit. Docházejí sem pacienti a klienti ergodiagnostického centra, ze stavebních buněk se sem přesunulo rovněž oddělení ICT a stěhování do těchto prostor absolvoval také provozně-technický úsek, jenž opustil sousední pavilon patologie a soudního lékařství.

Zdroj a foto: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

  •  
  •