Energeticky úsporné projekty v krajských nemocnicích, školách a sociálních zařízeních šetří peníze i životní prostředí

KRAJ – Pardubický kraj dlouhodobě využívá projekty Energy Performance Contracting (EPC). Díky nim  samospráva investuje do výměny kotlů, osvětlení, nového vybavení a dalších záměrů, které přinášejí finanční úspory. Projekty EPC mají navíc tu výhodu, že počáteční náklady platí smluvní partner a zákazník, v tomto případě Pardubický kraj, je splácí až z reálně uspořených peněz.

Na radě jsme se seznámili se závěry EPC projektů za rok 2021. U dvou různých smluvních partnerů jsme si v minulosti v rámci veřejné zakázky nechali zpracovat analýzy, na jejichž základě došlo k přijetí navržených opatření, například na výměnu kotlů, a poté došlo k vyhodnocení výsledků. Srovnání dat za roky před a po realizaci úsporných projektů vyšlo velice pozitivně. V absolutních číslech se podařilo při provozu vybraných nemocnic, středních škol, sociálních zařízení či krajského úřadu ušetřit 4,4 tuny oxidu uhličitého a zhruba 4,6 milionu korun," uvedl Alexandr Krejčíř, radní zodpovědný za majetek.

EPC projekty mají také tu výhodu, že pro počáteční nutné investice do výměny zařízení a další úpravy nemusí klient dát ani korunu z vlastní kapsy. „Samotné nastavení EPC projektů je pro zákazníky velkým benefitem. Dostaneme dopředu garantované úspory z provozu, které poskytovatel služeb musí dodržet. Vše navíc financuje sám, případně s pomocí bankovního úvěru a naše splátky vychází z toho, jak moc se v praxi ušetří. V některých projektech došlo dokonce k ještě vyšším úsporám, než bylo smluvně ošetřeno, tyto peníze nad rámec původní dohody si pak s poskytovatelem EPC projektu rozdělujeme podle předem daného klíče. Návratnost investic je v horizontu několika let. Takže Pardubický kraj díky EPC projektům nejenom šetří finance a přírodu, ale také může peníze nutné pro investice použít jinde a splátky mít rozložené v řádu let. Proto EPC projektům fandím a budeme je realizovat i nadále společně s dalšími záměry na úsporu energií. Například díky výměně LED osvětlení na krajském úřadu došlo k úspoře až 70 procent na nákladech ve srovnání s předchozími lety," vysvětluje hejtman Martin Netolický.

Dvacet let zkušeností s energetickými službami se zárukou

Pardubický kraj patří k průkopníkům využívání EPC projektů v oblasti samospráv. „Začátky sahají až do roku 2003, máme tedy dvacet let zkušeností s tímto druhem financování a úspor. EPC projekty se občas do češtiny překládají jako energetické služby se zárukou, což se u nás v praxi potvrzuje. Celkem jsme díky nim modernizovali vybavení ve zhruba 250 objektech v krajském vlastnictví. Prostřednictvím EPC se do praxe také dostávají nová, inovativní řešení. Takže již v minulosti došlo například k osazení topení chytrými ventily, díky kterým se dá regulovat teplota, když je prázdná kancelář, takže se netopí zbytečně. V roce 2021 jsme například v Nemocnici Pardubického kraje nechali vyměnit oběhová čerpadla, udělali nové rozvody teplé vody, osvětlení či došlo k rekonstrukci prádelny," dodal radní Krejčíř.

Autor: Mgr. Dominik Barták
Zdroj a foto: Pardubický kraj