Elektrokoloběžky na území města čekají přísnější pravidla

Pardubice – Zástupci města a jednotlivých městských obvodů mají za sebou jednání se společnostmi, které na území města provozují sdílené elektrokoloběžky. Radnice nyní chce, i díky stanovisku ministerstva vnitra, zpřísnit podmínky fungování této služby na území Pardubic, zamezit odkládání koloběžek na nejrůznějších místech a zároveň omezit rychlost.

Na společném jednání zazněla shoda na budoucím fungování sdílených koloběžek nejen mezi zástupci města a jednotlivých obvodů, ale i se samotnými zástupci firem, které zde tuto službu provozují. „Současný stav provozování sdílených elektrokoloběžek byl už neutěšitelný, je potřeba dát provozu a odstavování těchto zařízení určitý řád. Dohodli jsme se proto na tom, že virtuální stání, která nejsou na území označena také vizuálně, provozovatelé z aplikace odstraní. Pro nás je stěžejní, aby fungování této služby mělo jasná pravidla, která budou jednotná pro obě společnosti i všechny obvody. Jsem rád, že provozovatelé tuto naši prosbu vyslyšeli a do konce léta upraví aplikaci tak, aby bylo možné koloběžky odstavovat pouze na vizuálně vyznačených místech," informuje náměstek primátora zodpovědný za oblast dopravy Jan Hrabal s tím, že provozovatelé navíc přislíbili, že odhozené a špatně odstavené koloběžky budou v průměru do 2 hodin z místa odklizeny a do konce léta ve spolupráci se Službami města Pardubic vyznačí zbývající stanoviště a ta virtuální odstraní. 

Palčivým problémem je kromě nesprávného odstavování koloběžek také rychlost, jakou se uživatelé po ulicích a nezřídka také po chodnících, kde vůbec nesmí jezdit, prohánějí. „Dalším z cílů tohoto jednání bylo plošně omezit rychlost elektrokoloběžek na území města z dosavadních 25 kilometrů na 20 kilometrů za hodinu, samozřejmě vyjma třídy Míru, Karloviny, náměstí Čs. legií a dalších, kde platí snížená rychlost 15 kilometrů za hodinu. Lokality, kde se tyto koloběžky vyskytovat nesmí, tedy historické centrum a hřbitovy, zůstávají stejné. Zástupci společností Bolt a Lime s tímto naším požadavkem souhlasili, za což jsme s ohledem na bezpečnost moc rádi, jelikož o nebezpečné situace tu opravdu není nouze," pokračuje náměstek Hrabal. „Se starosty jednotlivých městských obvodů jsme se domluvili, že budou monitorovat, jak se dohoda s oběma společnostmi promítne do reálného provozu. Současný počet a umístění schválených stanovišť může být po vzájemné dohodě upraven i dle dat o využívání této služby, která společnosti městu poskytnou," dodává Jan Hrabal. 

Upravená pravidla vítá také primátor města Jan Nadrchal. „Jsem rád, že toto městem iniciované jednání bylo opravdu konstruktivní a vedlo víceméně k jedné velké shodě. I já uvítám, když budou mít naši obyvatelé možnost dále využívat tento dopravní prostředek, ale je potřeba brát ohled jak na bezpečnost lidí, tak i veřejný pořádek. Provozovatelé byli srozuměni s přísnějším postupem s tím, že na správně odstavené koloběžky budou dohlížet také strážníci Městské policie Pardubice. Věřím, že nastavené podmínky povedou k celkovému zlepšení situace a spokojenosti na všech stranách," dodává primátor, který se jednání s provozovateli sdílených elektrokoloběžek taktéž zúčastnil. 

V případě, že strážníci Městské policie Pardubice narazí na špatně odloženou koloběžku, předají ji danému úřadu. „Koloběžky vyskládané na neoprávněných stanovištích budou předávány ke správnímu řízení na příslušný úřad městského obvodu, který následně ve správním řízení může rozhodnout o jejím propadnutí. K danému postupu městskou policii opravňuje platná legislativa," podotýká vedoucí útvaru přímého výkonu MP Pardubice Vladimír Erbs.

Pokud sami občané narazí na odhozenou či daleko od stanoviště zaparkovanou koloběžku, mohou ji sami společnosti nahlásit, a to prostřednictvím aplikace, webových stránkách společností Bolt a Lime či skrz telefonní číslo, které je uvedeno přímo na koloběžkách.

Autor: Iveta Koubková
Foto: redakce Pardubice ŽIVĚ
Zdroj: Magistrát města Pardubic