Dostavba křižovatky Palackého na silnici I/37 zahájena…

Pardubice – Dnes byla zahájena Ředitelstvím silnic a dálnic dostavba mimoúrovňové křižovatky Palackého na silnici I/37 v Pardubicích.

„Účelem akce je přestavba stávajícího mimoúrovňového křížení do tvaru plnohodnotné deltovité křižovatky, čímž dojde k propojení stávajících čtyřpruhů ve směru od Hradce Králové a Chrudimi. Součástí stavby jsou kromě hlavní trasy také úpravy stávajících komunikací, mostní objekty, opěrné zdi, přeložky inženýrských sítí, vegetační úpravy a  rekultivace“, představil zahajovanou stavbu generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Slavnostní zahájení dostavby mimoúrovňové křižovatky Palackého I/37 / foto: Máša agency s.r.o.

Mimoúrovňová křižovatka Palackého je situovaná na západním okraji Pardubic. Po dokončení stavby „I/37 Pardubice – Trojice“ v roce 2017 zůstala v  prostoru křižovatky Palackého dvoupruhová silnice, na kterou z obou stran navazují čtyřpruhové úseky. Z tohoto důvodu dochází v místě k častým dopravním komplikacím. Dostavbou nového jízdního pásu silnice I/37 v  prostoru křižovatky dojde ke sjednocení profilu a tím ke zvýšení plynulosti dopravy.

Dne 24. 7. 2019 byla podepsána smlouva s vybraným zhotovitelem. Tím se stala firma Skanska. Majetkoprávní příprava je dokončena. Vykoupeny jsou všechny potřebné pozemky. Také jsou vydaná všechna pravomocná stavební povolení. Ukončení stavebních prací a uvedení do provozu se odhaduje na červen roku 2021.

Stavba je navržena ke spolufinancování v rámci Operačního programu Doprava 2014 – 2020 z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Společně s tímto úsekem má Ředitelství silnic a dálnic aktuálně v realizaci 138 kilometrů nových dálnic a 59 kilometrů silnic I. třídy.  Modernizace probíhá na 61 kilometrech dálnice D1.

I/37 Pardubice – MÚK Palackého, dostavba

Hlavní trasa:
délka: 1,0 km
kategorie: MS 24,5/70
plocha vozovek: 29 187 m2
počet všech stavebních objektů: 33
Zhotovitel: Skanska
Cena stavby dle smlouvy: 184,9 mil. Kč bez DPH
Předpokládané zprovoznění stavby: 06/2021

Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic
Foto ze zahájení stavby: Máša agency s.r.o.

  •  
  •