Domovy mládeže v Rybitví čekají úpravy

Pardubicko – V rámci rozšíření a zkvalitnění ubytovacích kapacit v areálu Střední průmyslové školy stavební Pardubice připravuje Pardubický kraj několik projektů na třech objektech domova mládeže v areálu školy. Ve dvou, dříve zakonzervovaných objektech nyní bydlí uprchlíci před válkou z Ukrajiny. Do budoucna se však vzhledem k nárůstu poptávky pro studenty počítá s jejich dalším využitím. Tento projekt by mohl být podpořen v rámci mimořádné dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Třetí a nejrozsáhlejší projekt by měl vyjít kraj na 21,5 milionu korun včetně daně.

„Střední průmyslová škola stavební v Rybitví se velmi vstřícně postavila k nové výzvě, kterou je ubytovávání uprchlíků před válkou z Ukrajiny, a to v rámci dvou budov domova mládeže, které byly v minulosti zakonzervované. Zároveň se jedná o školu, které se v posledních letech dokázala velmi statečně poprat s dřívějším úbytkem žáků a dnes se řadí mezi školy, které jsou na vzestupu. Tomu odpovídá také zvýšený tlak na ubytovací kapacity, který pociťujeme nejen v Pardubicích. Proto chceme zlepšit a rozšířit ubytovací kapacity v areálu školy," řekl hejtman Martin Netolický.

Prvním projektem je úprava budov domova mládeže číslo 2 a 3. V těch jsou nyní ubytovaní uprchlíci před válkou z Ukrajiny. „V rámci rekonstrukce objektů budou vyměněny původní dřevěné okenní výplně za nové plastové, včetně nových parapetů. Výměna se předpokládá u obou objektů v pokojích, kuchyňkách, jídelně a sociálních zařízeních. Celkem se v těchto prostorech jedná o 96 oken u obou objektů. Dále budou vyměněny otvorové výplně v prostorách schodiště, společných chodeb a vstupu, které bezprostředně souvisí s ubytováním uprchlíků. Předmětem žádosti je i pořízení chybějícího vybavení. Naší ideou je, aby poté, co se z objektů odstěhují váleční uprchlíci, byly připraveny pro naše studenty, tedy dvojí užitek z této mimořádné dotační příležitosti," uvedl radní pro evropské fondy a regionální rozvoj Ladislav Valtr s tím, že předpokládané náklady projektu činí 7,2 milionu korun. Předpokládaná výše dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR by pak měla být 3,6 milionu korun.

Svým rozsahem náročnějším projektem je pak rekonstrukce sociálních zařízení, podlah, elektroinstalace a vytápění objektu číslo 4 v areálu školy. „Ke všem úpravám v rámci areálu přistupujeme s přesahem jejich budoucího využití v rámci školství. U čtvrtého objektu dojde ve druhém až čtvrtém nadzemním podlaží k vestavbě šesti koupelen s WC vždy u dvou pokojů v každém podlaží. V rámci rekonstrukce sociálních zařízení budou vyměněny rozvody odpadů a vody, bude řešena nevyhovující vzduchotechnika. Dále bude provedena výměna dlažby, obkladů a instalace nových zařizovacích předmětů. Systém vytápění bude kompletně vyměněn za nový v návaznosti na zateplení objektu. Součástí projektu je rovněž výměna dveří a v každém podlaží bude řešena kuchyňka včetně kuchyňské linky," uvedl krajský radní pro oblast školství Josef Kozel.

Na tuto investiční akci již krajští radní schválili výběr zhotovitele. „Celkem se nám do výběrového řízení přihlásilo devět dodavatelů, což překonalo naše očekávání. Nabídková cena se pohybovala od 17,8 až po 23,5 milionu korun bez daně. S vítěznou výslednou částkou se tak dostáváme o jeden milion korun nad předpokládanou hodnotu, což je v rámci nárůstu cen stavebních prací relativně pozitivní výsledek," uvedl náměstek hejtmana zodpovědný za oblast investic Roman Línek.

Autor: Mgr. Dominik Barták
Zdroj a foto: Pardubický kraj