Domov u fontány v Přelouči poskytuje jedny z nejlepších služeb osobám s onemocněním demence v ČR…

Přelouč – Již po čtvrté zavítal do Domova u fontány tým auditorů České alzheimerovské společnosti, aby zde opětovně prověřil úroveň poskytovaných služeb osobám s onemocněním demence. Domov u fontány nejenže obhájil získaný certifikát Vážka®, ale vylepšeným bodovým ohodnocením se zařadil mezi zařízení poskytující nejlepší péči osobám s onemocněním demence v ČR.

„Mám upřímnou a neskrývanou radost z toho, že práce a úsilí všech pracovníků Domova u fontány přináší své ovoce. V odborné oblasti vnímám ocenění České alzheimerovské společnosti za jedno z nejvýznamnějších, které mohou pobytové sociální služby v ČR dosáhnout. Tohoto ocenění jsme dosáhli již po čtvrté, znamená to tedy, že jdeme správnou cestou, která přináší našim obyvatelům kvalitní služby a našim pracovníkům, za jejich obětavou a náročnou práci, určitou formu poděkování,“ uvedla k této události ředitelka Domova u fontány v Přelouči Danuše Fomiczewová.

Auditorky strávily se zaměstnanci a klienty Domova celý den a velmi pečlivě sledovaly, jak probíhá péče o klienty s onemocněním demence. Vedení Domova u fontány si nakonec vyslechlo netrpělivě očekávané hodnocení. Tým auditorů udělil Domovu 90,65 bodů ze 100 možných, čímž Domov u fontány nejenže poprvé překročil pomyslnou hranici 90 bodů, ale zároveň se zařadil mezi nejlépe hodnocená zařízení v ČR. Zlepšení bylo dosáhnuto hned v několika oblastech: zajištění důstojnosti klientů, celkový pohled na zařízení, potřeby personálu a jejich podpora a oblast zaškolení a dalšího vzdělávání. Tým auditorů také ocenil práci ředitelky Domova, paní PhDr. Danuše Fomiczewové, MBA, která je vnímána za hlavní propagátorku myšlenek ČALS v Pardubickém kraji již od roku 2003.

Obhájení certifikátu Vážka® udělalo radost i členu Rady Pardubického kraje pro sociální péči a neziskový sektor, Pavlu Šotolovi:  Domov u fontány mohu bez pochyb označit za vlajkovou loď Pardubického kraje v péči o seniory a osoby s onemocněním demence. Oceňuji, s jakou samozřejmostí se tu snaží plnit rozmanitá přání a potřeby klientů i to, jak na sobě zaměstnanci všech profesí neustále pracují, aby klientům co nejlépe porozuměli.

Domov u fontány, příspěvková organizace Pardubického kraje, se stal držitelem hned několika významných ocenění dokládajících vysokou úroveň poskytovaných služeb. Kromě čerstvě obhájeného certifikátu Vážka® je také držitelem certifikátu Garance péče o ránu a certifikátu Značka kvality. Domov u fontány nabízí dále odlehčovací službu, která může dočasně zastoupit v péči o seniora pečující rodinu a umožnit jí tak čas pro vlastní odpočinek a obnovu sil.

Zdroj a foto: Pardubický kraj

  •  
  •