Domov Na cestě ze Skutče získal cenu za sociální inovace

Chrudimsko – Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR (APSS ČR) vyhlásila ve středu 26. června spolu se všemi kraji a Nadačním fondem Škoda Auto nejlepší inovativní projekty v sociálních službách. Ve 2. ročníku soutěže Cena inovace v sociálních službách zvítězilo celkem 5 projektů z celé České republiky, které do každodenní praxe poskytovatelů sociálních služeb a krajských úřadů vnesly nadstandardní, inovativní či výjimečný přístup. Byl mezi nimi i Domov Na cestě se sídlem ve Skutči, původně na hradě Rychmburk.

 Se svými inovativními přístupy se do soutěže Cena inovace v sociálních službách přihlásilo celkem 43 projektů, z toho bylo 38 záměrů od poskytovatelů sociálních služeb a 5 záměrů krajských. Odborná porota vybrala nejlepší inovativní záměry v 5 kategoriích: Krajské úřady, Nastavení procesů v organizaci, Deinstitucionalizace v sociálních službách, Péče v sociálních službách, Využití technologií v sociálních službách. Zvítězily inovace zaměřené na komplexní řešení otázky autismu v Kraji Vysočina, začlenění psychologického týmu jako běžné součásti péče o klienty domova pro seniory, přeměnu ústavu v prostupné komunitní pobytové služby v Domově Na cestě, využití terapeutické zahrady k sebeurčení klientů či usnadnění života dětem s dětskou mozkovou obrnou za pomoci oční kamery.

 Být víc než jen klient a hledat smysluplnost života

Transformace Domova Na cestě ve Skutči v prostupné komunitní pobytové služby zaměřené na zotavení zvítězila v kategorii Deinstitucionalizace v sociálních službách. „Gratuluji Domovu na cestě. Jeho transformace  byla o to složitější, že se zaměřuje primárně na lidi s vážným duševním onemocněním. Pardubický kraj pro takovou změnu vytváří podmínky tím, že opouští ústavní formu péče a lidem se tak dostává potřebné míry podpory v běžných domácnostech, což je zároveň motivuje postavit se na vlastní nohy. Právě proto se klienti přestěhovali z hradu Rychmburk, kde byli od běžného života poměrně odříznutí. To je ovšem jen jedna strana potřebné mince. Tou druhou je zcela nový přístup a metodika celého týmu Domova na cestě v čele s Jakubem Vávrou. Bez toho bychom nikdy nedosáhli takto pozitivních výsledků," uvádí radní pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola.

Transformace Domova na cestě začala už v roce 2016 a je vlastně neustálým procesem. „Naším cílem je být prostupnou komunitní pobytovou sociální službou zaměřenou na zotavení.  Motivujeme lidi k znovunalézání smysluplného života, aby našli svou roli v životě a neidentifikovali se pouze s nemocí. Významná část našich klientů přechází s podporou terénních služeb do vlastního bydlení, a my tak máme volnou kapacitu pro práci s dalšími lidmi opouštějícím psychiatrické nemocnice," vysvětluje ředitel Jakub Vávra.

 „To je naprosto diametrální rozdíl proti původní pobytové službě na hradu Rychmburk. Tam lidé jednou přišli a zůstávali velmi často až do konce svého života. Tady jsou podporování k samostatnosti, pracuje se s jejich rodinami a nastavují se další služby i po jejich odchodu. Klade to samozřejmě velké nároky na neustále vzdělávání a proškolování personálu. Domov využívá na každém středisku multidisciplinární tým, ve které nechybí ani lidé s vlastní zkušeností s duševním onemocněním," doplňuje Pavel Šotola.

 Metodika Domova na cestě staví na budování a udržování rovnocenného vztahu s klientem. Podpůrný tým mu pomáhá objevovat jeho silné stránky, zacházet s jeho nemocí, formulovat přání a rozhodovat se. Vychází ze zahraničních zkušeností a zpracovaných postupů v zemích, které se touto péčí dlouhodobě zabývají.

Více nejen o výhercích, ale o všech účastnících se dozvíte v Katalogu inovací v sociálních službách, který vydala APSS ČR ve spolupráci s Nadačním fondem Škoda Auto, a také na webu www.apsscr.cz/kvalita.

Autor: PhDr. Zuzana Nováková
Zdroj a foto: Pardubický kraj