Domácí péče pardubické Charity není home office ani v době krize…

Pardubice – Většinou se nebojí, a když, tak nikoliv o sebe – starají se totiž o nemocné a seniory. Zdravotní sestry a pečovatelky Oblastní charity Pardubice vyrážejí, jak sami říkají, do „terénu" v době, kdy většina z nás ještě spí, pracují o sobotách a nedělích a když je potřeba, tak v případě domácí hospicové péče i v noci. K náročnosti služby bližním nově přibyla situace, ve které se teď všichni nacházíme – pandemie koronaviru. Domácí péče o staré a nemocné se ale rozhodně nedá dělat jako home office.

„Obdivuji obětavost a pracovitost kolegyň a kolegů, kteří denně uskuteční přes 600 návštěv u klientů a zvládají to i v tomto psychicky náročném období s láskou a pochopením", říká Marie Hubálková, ředitelka pardubické Charity.

„Zároveň se celou dobu snažím vybavit naše sestry i pečovatelky kvalitními ochrannými pomůckami a jsem ráda, že se to k dnešnímu dni konečně podařilo. Takže nyní už máme dostatek respirátorů, ochranných štítů, rukavic, roušek i desinfekce. ", dodává Marie Hubálková.  Zpočátku a vlastně ani nyní to ovšem není úplně jednoduché a proto jsou v pardubické Charitě rádi za pomoc zvenčí. Aby mohli všechny pacienty a klienty vybavit alespoň látkovými rouškami, museli k šicím strojům sednout i sami zaměstnanci či jejich známí. „Jsem za to moc vděčná a například v charitním Rodinném centru DaR v Luži se do této pomoci zapojila i jeho vedoucí a romský koordinátor, kteří našili roušky nejen pro své blízké a romskou komunitu, ale i pro další občany v Luži", doplňuje ředitelka Oblastní charity. 

V pečovatelské službě hodnotí situaci vedoucí pardubického střediska Jarmilka Klimešová: „Naše práce byla vždycky náročná a jsem moc ráda za všechna naše děvčata – pečovatelky, které začaly rychle dodržovat nová pravidla tak, aby chránily klienty, které mají samozřejmě rády. K tomu musíte přičíst ještě to, že ochranné pomůcky jsme řešili za pochodu vlastními silami, díky známým či za pomoci dárců. Dobrovolníci nám teď také hodně pomáhají s větším množstvím nákupů pro seniory. Vše je teď náročnější, ale snažíme se… O víkendu jsme řešili například způsob péče v domě, kde je nákaza potvrzená a dokonce se budou jeho společné prostory dezinfikovat, takže k už tak přísným opatřením jsme přidali další, u jedné naší klientky čekáme na výsledky testu. Každá pečovatelka má svůj okruh klientů tak, aby se u seniorů nestřídaly. Přizpůsobujeme se nové situaci a co jde, řešíme po telefonu, elektronicky.  Trochu nám chybí, že se teď mezi sebou míň vidíme, ale podporujeme se navzájem například na facebooku, voláme si a moc nás těší  i podpora veřejnost."

Domácí pečovatelskou službu Oblastní charita neposkytuje jen v Pardubicích, ale díky střediskům v Holicích, Moravanech a Lázních Bohdaneč na rozsáhlém území celého Pardubicka. Dana Fifernová, vedoucí pečovatelek z Holic a Moravan říká: „Paradoxně máme teď nepatrně méně práce, protože o některé klienty více pečují blízcí, kteří jsou teď také doma, ale většina činností, které pečovatelky dělají, zůstala stejná a „holky" jsou prostě úžasné, pracují tak jako jindy. Klienti, kteří žijí sami, jsou moc rádi nejen za pomoc, ale často i víc za to, že si s někým můžou popovídat – dneska o to víc, že těch společenských kontaktů je opravdu málo."

Vedoucí bohdanečské pečovatelské služby, Eva Beránková, dodává: „Jsme stále v plném nasazení a náročnější situace je prostě potřeba zvládat také s optimismem a jsem moc ráda za své kolegyně, které vybavené podomácku šitými rouškami a dalšími ochrannými pomůckami dál vyrážejí ke klientům na celém Bohdanečsku. Pro naše klienty jsme pomohly zajistit roušky a důsledně dodržujeme všechna hygienická pravidla, abychom je chránily. Omezujeme počet kontaktů a tak nově na nákupy pro naše seniory jezdím sama a kolegyně je pak v terénu předávají dál. Dnes více než jindy potěší, že na nás lidé myslí a pomáhají nám dokonce i anonymně, moc děkujeme například za roušky, které nám dobří lidé prostě pověsili na kliku dveří našeho střediska."

Domácí zdravotní a hospicovou péči zajišťují charitní sestřičky ze středisek v Pardubicích a Holicích a na to, že stát bohužel zapomíná na nejohroženější, upozorňuje Markéta Vašková, vrchní sestra holického střediska a Domácího hospice Andělů strážných: „Vybavenost ochrannými pomůckami od státu první tři, čtyři týdny krize vůbec nechci komentovat… Doteď jsme používali bavlněné roušky, které si sestry samy našily, ale v domácí zdravotní, nebo hospicové péči, kdy Hygiena doporučuje, abychom se ke každému pacientovi chovali jako k potenciálně nakaženému, jsme vlastně bez ochrany. Od státu jsem zatím neslyšela žádné vyjádření, jak ochránit ty nejohroženější, kteří právě v domácí zdravotní a hospicové péči jsou. Netestování pacientů, které příjmáme do domácí péče ohrožuje nejen ostatní, ale především celé fungování této služby a na profesionální přístup státu zatím čekáme marně."  (V současnosti již jsou sestry vybaveny respirátory vyšší třídy – redakční poznámka.)

000671 05 013900
« z 47 »

„Práce je psychicky náročná, i když spíš než strach o vlastní zdraví máme obavu, abychom neohrozily pacienty, nebo vzhledem k případným karanténním opatřením dokonce fungování domácí zdravotní péče, která je v době, kdy některé ordinace mají omezený provoz, o to důležitější", dodává Veronika Pilcová z pardubického střediska, která jezdí po domácnostech nejen s „obyčejnou" domácí zdravotní péčí, ale stará se také o hospicové pacienty a jejich blízké. „Musíme se chránit při každém výkonu tak, jako bychom pracovali s potenciálně nakaženým. Při propuštění pacientů z nemocnice do domácí péče musíme být obezřetní, ale stále fungujeme bez omezení, jak v hospicové domácí péči, tak pokud jde o zdravotní výkony – převazy, inzulíny a ostatní péči", dodává.

„Zpočátku objem dodávek ochranných pomůcek byl opravdu zoufalý, v nedělitelném množství pokud jde o počet našich sester. Problematické byly i dodávky od tradičních partnerů, především dezinfekce, s kterou nám pomohl Pardubický kraj darem ze Střední průmyslové školy chemické v Pardubicích, kde ji vyráběli studenti a učitelé a byli jsme moc rádi i za další dary jednotlivců i firem", říká Ilona Fricová, zástupkyně ředitelky pardubické Charity a z velkého kanystru odlévá dezinfekci do dávkovačů pro zdravotní sestry a pečovatelky. Sama také na základě sms zpráv připravuje zdravotnický materiál pro jednotlivé terénní zdravotní sestry, které si jej potom během dne vyzvedávají a omezují tak mezilidský kontakt.

S krizovou situací se musí vypořádávat také všechna tři střediska Odlehčovacích služeb Červánky. Zatímco v Mikulovickém ambulantním středisku využívají vládou nařízené přerušení provozu například k malováním a opravám, v pobytových odlehčovacích službách v Třebosicích a Pardubicích museli přistoupit k opatřením, která minimalizují rizika nákazy pro klienty i personál.

Jak uvedl Robert Vítek, vedoucí pobytových odlehčovacích služeb Červánky v Pardubicích: "Situace s covid-19 má na naše středisko vliv v několika směrech. Ze strany klientů došlo k velkému rušení dubnových pobytů, protože mnoha pečujícím byla zrušena dovolená nebo odloženy plánované operace, byly zrušeny svatby, rodinné sešlosti a pečující mají pocit, že doma bude jejich blízký ve větším bezpečí. I ve středisku o bezpečnost klientů dbáme především – dodržujeme zvýšená hygienická opatření, zaměstnanci pracují v roušce celou směnu, což opravdu není snadné, ale nezbytné… Dodržujeme zvýšenou dezinfekci rukou, používáme rukavice při veškeré činnosti, omezili jsme skupinové aktivity, klientům je servírována strava na pokoji, či se střídají v jídelně po jednom tak, aby se minimalizoval kontakt a riziko případné nákazy. Po příchodu do práce je zaměstnanec povinen si změřit teplotu a v případě i mírně zvýšené teploty (37°C) je ihned odeslán domů a na kontrolu k praktickému lékaři. Podle posledního nařízení vlády musí mít navíc přijímaný klient negativní test na covid-19 a čtrnáct dní být umístěn na samostatném pokoji, což nás kapacitně limituje. Nárůst klientů jsme naopak zaznamenali v terénní odlehčovací službě, kde v současnosti pečujeme i díky úžasné spolupráci s týmem Domácího hospice Andělů strážných denně o 8 až 11 klientů."

Stejná opatření zaměstnanci dodržují i v pobytovém středisku odlehčovacích služeb Červánky v Třebosicích a jak říká jeho vedoucí Petra Průšková: „Domluvili jsme se mezi sebou, že další pravidla budeme dodržovat i mimo práci. Takže omezujeme styk s vlastními příbuznými, omezujeme nákupy, prostě jakýkoliv kontakt tak, abychom co nejvíce chránili naše klienty. Takže své taky již starší rodiče slyšíme či vidíme jen prostřednicvím techniky a dokonce mezi kolegyněmi mám dvě čerstvé babičky, které jsou tak úžasně zodpovědné, že na chvíli, kdy se budou moct podívat a pochovat si vnoučata prostě počkají. Díky tomu, že jsme se dobrovolně dohodli na tom, že se budeme chovat velice zodpovědně i mimo práci, se tak cítíme navzájem víc v bezpečí a důvěřujeme si. Klientům se teď věnujeme hodně individuálně a dbáme na to, aby se v podstatě nesetkali, takže střídáme pobyt na pokoji, ve společenské místnosti nebo na zahradě mezi farou a kostelem, která je teď takovým naším útočištěm chráněným silnými zdmi i přítomností toho, kdo je nad námi."

S omezeními se musí vypořádat i středisko Služeb pro rodiny s dětmi, jak uvedla jeho vedoucí Karolína Rumlová: „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi byly nuceny dočasně ukončit terénní i ambulantní formu pomoci. Důvodem je omezení osobního styku a zamezení šíření nákazy. Sociální pracovnice jsou však v této nelehké době s rodinami – klienty naší služby, v permanentním telefonickém, mailovém, facebookovém či jiném kontaktu. Služby pro pěstouny jsou také na základě vládního nařízení omezeny a v osobním styku s pěstounskými rodinami jsme jen ve výjimečných případech. Zatím velkou neznámou je pro nás, zda budeme moci uskutečnit plánované akce s dětmi a jejich rodiči."

Půjčovna zdravotních pomůcek, sociální šatník, sklad nábytku pro potřebné i sklad potravinové pomoci Oblastní charity Pardubice jsou stále v provozu, i když zásoby pro potřebné, jak dále uvedla Karolína Rumlová, se tenčí: „Potravinová banka Oblastní charity Pardubice nadále poskytuje krizovou potravinovou pomoc v tíživé sociální situaci klientům našich služeb i klientům z jiných organizací a snažíme se zabezpečit co největší počet potřebných i přesto, že skladové zásoby jsou omezené a proto bychom uvítali i sponzorské dary v podobě trvanlivých potravin či hygienických potřeb."

Rodinná centra DaR v Luži a Holoubek v Holicích jsou v tuto chvíli pro veřejnost uzavřená. Nový vzdělávací program pro dospělé RVC Holoubek s názvem Rovnoprávnost rozumně (RoRo), který začal v lednu, nyní pokračuje formou videokonferencí. Rodinné a vzdělávací centrum Holoubek na žádost Krizového štábu města Holic v tuto chvíli zajišťuje hlídání a program pro děti zaměstnanců klíčových profesí.


Veřejná sbírka: K zajištění a rozvoji zdravotních služeb Oblastní charity Pardubice. Například na  pořízení zdravotnických prostředků (koncentrátory kyslíku, odsávačky, dávkovače, polohovací lůžka, ochranné pomůcky). Číslo účtu: 2401067811/2010