Do sběru bioodpadu se už zapojily 4000 domácností…

Pardubice – Počet domácností, které si na seznam tříděných komodit přidaly také recyklaci bioodpadu, v Pardubicích pořád stoupá a město tak mohlo tento týden ocenit dalšího, již čtyřtisícího jubilanta, respektive jubilantku. Stala se jí Dagmar Šlégrová z městské části Jesničánky, na kterou čekala cena v podobě poukazu na 2 tuny dražkovického kompostu a další drobnosti.

„Už mi přestalo vyhovovat jezdit s bioodpadem do sběrného dvora, mít popelnici na bioodpad přímo u domu je pro nás pohodlnější. Když jsem o hnědou nádobu žádala, ani jsem netušila, že je tu možnost nějaké výhry, velmi mě to překvapilo a samozřejmě zároveň potěšilo,“ podotýká s úsměvem čtyřtisící účastnice sběru bioodpadu Dagmar Šlégrová s tím, že část darovaného kompostu rozdělí mezi své sousedy.

Radnice se navíc postupně snaží rozšířit sběr bioodpadu i na další místa ve městě. „Jsem rád, že se projekt zaměřený na recyklaci biologicky rozložitelného odpadu uchytil a počet zájemců stále stoupá. Jen za loňský rok byly od účastníků vytříděny zhruba dva tisíce tun bioodpadu, který je dále zpracováván v dražkovické kompostárně. Město se ve spolupráci se Službami města Pardubic navíc snaží projekt rozšířit ze zástavby rodinných domů také do sídlištní zástavby, v současné době se hnědé kontejnery nacházejí na sídlištích na Dubině a Slovanech,“ dodává náměstek primátora zodpovědný za oblast životního prostředí Jan Nadrchal.

Kontejnery na ukládání bioodpadu město zájemcům zapůjčuje bezplatně, přičemž svoz těchto popelnic každou domácnost vyjde na 300 korun ročně. Zbylé „dvě třetiny“ nákladů pak hradí město, jež letos dotuje svoz bioodpadu částkou téměř 4,5 milionu korun. Sběr zeleného odpadu navíc účastníkům projektu nabízí bonus v podobě 50 kilogramů kompostu, které si mohou zdarma odvézt z dražkovické kompostárny. Právě zde totiž vytříděný biologický odpad končí, aby následně posloužil k dalšímu využití.

Ocenění bioodpad
« z 3 »

„Svoz bioodpadu od rodinných domků se velmi osvědčil. Jedná se o kvalitní zdroj suroviny pro výrobu kompostu, který i díky tomu byl v minulosti opakovaně oceněn titulem Kompost roku. Všichni, kteří se zapojí do svozu biologicky rozložitelného odpadu, přispívají k plnění podmínek stanovených novým zákonem o odpadech a zejména ke snížení podílu odpadu ukládaného na skládku,“ uvádí Aleš Kopecký, místopředseda představenstva společnosti Služby města Pardubic. „O kompost je dlouhodobě vysoký zájem, který v tuto chvíli nejsme schopni uspokojit. Již nyní máme zájemce o kompost, který bude k dispozici koncem srpna,“ doplňuje Jiří Strouhal, výkonný ředitel dceřiné společnosti SmP – Odpady.

Projekt separace bioodpadu Pardubice zahájily již v roce 2007 a kromě domácností jsou do něho zapojeny také pardubické mateřské a základní školy zřizované městem. Mimo to, mohou zdarma obyvatelé Pardubic biologicky rozložitelný odpad odkládat i na devíti separačních dvorech. Zájemci, kteří hnědý kontejner ještě nemají a rádi by si o něj zažádali, tak mohou učinit na webu města.

Zdroj a foto: Magistrát města Pardubic

 
 
 • V příspěvkových organizacích kraje budou jezdit vozidla s plug-in hybridním pohonem…
 • Pardubice – Pardubický kraj nyní vyhlásil veřejnou zakázku na pořízení šesti vozidel s plug-in hybridním pohonem. S pomocí evropské dotace chce tato nízkoemisní

   
   
 • Matoušková: Mapujeme veškeré zdravotnictví v kraji…
 • Pardubice – Pardubický kraj v čele s náměstkyní hejtmana Michaelou Matouškovou zahájil práce na Střednědobé koncepci zdravotnictví a Koncepci lůžek následné péče pro období

   
   
 • 25 kolegů z Pardubic darovalo společně plazmu, peníze poslali na charitu…
 • Pardubice – Přispět nemocnému chlapečkovi svého kolegy se rozhodla parta přátel z pardubické společnosti Edera. Každý ve firmě, kdo mohl, přišel

   
   
 • Strážníci pomáhali řidičům, i odstraňovat nebezpečí…
 • Pardubice – Udržovat město bezpečné je přímo práce našich strážníků. A nezahrnuje to jen stíhání zločinců a rychlých kol na

   
   
 • Do Hronovické míří další Nejúspěšnější sportovci Pardubicka…
 • Pardubice – Již za necelý týden budou odtajněna jména dalších držitelů titulu Nejúspěšnější sportovec Pardubicka. Veřejnost radnici zaslala celkem 62