Dětská centra vyrazí s péčí až do rodin…

Svitavy – Dětské centrum Svitavy má od úterý v užívání nové auto. V zařízení, které má sociálně-zdravotnickou funkci, bude sloužit k mnoha účelům. Pořízeno bylo díky více jak čtyřem desítkám sponzorů. Slavnostního předání se zúčastnil i radní pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr.

„Snahou Pardubického kraje je dále posilovat zdravotní terénní služby mimo dětská centra.  Taková zařízení máme v Pardubickém kraji dvě, ve Veské a ve Svitavách. Jsem tedy moc rád, že se také pro Svitavy podařilo získat dalšího zdatného pomocníka v podobě nového automobilu, který umožní častější výjezdy za klienty. Poděkování patří paní ředitelce Votřelová a také sponzorům, kteří na automobil přispěli,“ sdělil radní pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr.   

Nový automobil bude sloužit sestřičkám, které jezdí do rodin, kde pomáhají například s rehabilitací. Další využití najde při převážení uživatelů služeb dětského centra.

Dětské centrum funguje už více jak 60 let. Zatímco dříve se jednalo kojenecký ústav, tak dnes je situace jiná. Ve svitavském zařízení se starají o děti s těžkým postižením formou odlehčovací péče, která je velmi žádaná. Dále se starají o děti, které se ocitly ve špatně sociální situaci.

Zdroj a foto: Pardubický kraj

  •  
  •