Děti jsou podle výsledků analýzy ve škole spokojeny…

Pardubice – Žáci druhého stupně základních škol by svou školu neměnili a přes devadesát procent rodičů by ji navíc doporučilo svým známým. Prokázaly to výsledky analýzy, která formou dotazníkového šetření probíhala na všech městem zřizovaných mateřský a základních školách, včetně dvou domů dětí a mládeže a dvou základních uměleckých škol.

Výzkumu, který ve školských zařízeních probíhal na podzim loňského roku, se zúčastnilo téměř 3 700 rodičů, zhruba 4 100 dětí druhého stupně základních škol a 929 pedagogických i nepedagogických zaměstnanců, včetně ředitelů škol. „Zpětnou vazbu, kterou město prostřednictvím tohoto dotazníkového šetření získalo, lze hodnotit opravdu pozitivně. Například chod organizace jako celku zaměstnanci vnímají velmi kladně a pozitivně hodnotí také pracovní podmínky či možnost zapojit se do procesu rozhodování a zavádění případných změn v chodu školy. Velmi potěšující byla také zpětná vazba žáků druhého stupně základních škol, kdy přes 80 procent z dotazovaných je spokojeno se školou, kterou navštěvuje. Stejně tak je tomu v případě rodičů dětí v mateřských školách, kdy přes 90 procent z nich by školku doporučilo i jiným rodičům,“ informuje o výsledcích výzkumu náměstek primátora zodpovědný za oblast školství Jakub Rychtecký.

Data získaná z analýzy se nyní stanou podkladem pro vytvoření návrhové části Koncepce rozvoje školství, která bude sloužit jako výchozí dokument k plánování školského systému v Pardubicích. „Analýza nám pomohla odhalit ty oblasti, které by bylo dobré ještě vylepšit, a zároveň získat zpětnou vazbu od zaměstnanců škol, rodičů dětí i samotných žáků. Nyní můžeme přistoupit k vytvoření samotného návrhu koncepce, která bude hrát klíčovou roli při budování smysluplného školského systému v našem městě,“ podotýká primátor Pardubic Martin Charvát. Návrh koncepce přitom bude zahrnovat konkrétní opatření, jež budou cílit nejen na dostatečnou kapacitu ve školách, rozvoj a modernizaci vzdělávání, ale i na spolupráci mezi zaměstnanci školy a rodiči či spolupráci mezi jednotlivými školskými zařízeními. „Například co se kapacit týče, podle výsledků šetření víme, že do roku 2023 bychom měli kapacity mateřských navýšit o 85 míst, přičemž 60 z nich získáme díky probíhající výstavbě MŠ Svítkov. V případě základních škol pak mluvíme o navýšení o 175 míst do roku 2023, přičemž i zde již víme, že díky přístavbě ZŠ Svítkov a rozšíření ZŠ Montessori dojde k navýšení kapacit o 125 míst,“ dodává náměstek Rychtecký s tím, že koncepce bude jízdním řádem pro oblast školství do roku 2030. Analýza a výzkum se zaměřily i na řadu dalších oblastí, včetně strategie rodičů při podávání přihlášek dětí k zápisům.

Dotazníkové šetření probíhalo anonymní formou a přineslo pozitivní hodnocení i ze strany vzdělávací a poradenské společnosti AQE academy, která analýzu prováděla. „Přípravě strategických dokumentů pro města se věnujeme intenzivně mnoho let. Za sebe musím upřímně říci, že tak pozitivní přístup všech zainteresovaných skupin, a to jak na úrovni města, tak i učitelů, ředitelů, dětí a rodičů jsme ještě nezažili. Je pro nás samotné velkou radostí tuto pozitivní energii transformovat do návrhu,“ hodnotí za společnost AQE academy výsledky i spolupráci s účastníky výzkumu Jan Havránek. Finální koncepci, do jejíž příprav jsou zapojeni i další odborníci formou participativního procesu, by mělo projednat zastupitelstvo do poloviny letošního roku.

Zdroj: Magistrát města Pardubic
Foto: ilustrační redakce Pardubice ŽIVĚ

  •  
  •