DEN ZEMĚ: Tradiční oslava přírody a světa v Pardubicích

Pardubice se v pátek 21. dubna připojí již po sedmé k mezinárodnímu svátku Dne Země. Pernštýnské náměstí od 9:00 do 15:00 ožije ve víru zelených oslav naší planety. Akce je určena pro žáky základních a mateřských škol z Pardubic a okolí, ale i široké veřejnosti. Den Země pořádá sdružení neziskových organizací Koalice nevládek Pardubicka ve spolupráci s Pardubickým krajem, Europe Direct Pardubice, Ekocentrem PALETA a dalšími neziskovými organizacemi.

Na Dni Země představí hravou formou své aktivity neziskové organizace Pardubického kraje. Návštěvníci se mohou těšit na připravené aktivity od neziskových organizací, za jejich splnění získají drobnou odměnu od organizátora. Tím program nekončí. „Všichni kdo na Den Země zavítají, se mohou zapojit do tvorby společného plastického díla na téma „Energetika", uvedla Miluše Horská, 1. místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR a pořádající Koalice nevládek Pardubicka, „návštěvníci rovněž mohou zapsat do Knihy přání svá blahopřání Zemi k jejímu svátku a slíbit, co vše v následujícím roce udělají pro její dobro," dodala Horská.

Od počátku pořádání oslav Dne Země je spolupořadatelem Pardubický kraj, který se stará o péči a ochranu prostředí v našem regionu. „Den Země je příležitostí pečovat o naši Zemi i o mezilidské vztahy. Smyslem akce je připomenout veřejnosti nutnost ochrany přírody a probudit zájem i v těch nejmladších," nechal se slyšet Pavel Šotola, radní Pardubického kraje zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor.

„Po celý den budou mít návštěvníci možnost zdarma navštívit Východočeské muzeum v Pardubicích. V rámci konání akce budou moci školáci navštívit Ekocentrum Paleta, kde děti absolvují stezku po Natura Parku a budou plnit interaktivní úkoly, kterými přispějí k ochraně přírody. Den Země je akcí, která má účastníky pobavit ale i vzdělávat," dodává Jolana Štěpánková, předsedkyně Koalice nevládek Pardubicka a ředitelka sdružení Apolenka – hiporehabilitace.

Atmosféru celého dne pod širým nebem doplní bohatý kulturní program, při němž se představí se svými tanečními a uměleckými vystoupeními žáci mateřských a základních škol. Těšit se můžete i na muzikoterapeutické vystoupení žáků pardubické školy SVÍTÁNÍ. Tradičně nebude chybět jarmark a soutěže o sladké ceny. K vidění budou i ukázky ekologických, sociálních a volnočasových aktivit neziskových organizací. Nebudou chybět ani prodejní stánky s bio zeleninou, lokálními potravinami nebo tradičními řemesly. Ani letos nesmí na náměstí chybět červený kontejner na sběr oblečení pro Pardubickou Oblastní charitu, kam mohou návštěvníci přinést nepotřebné oblečení, které charita věnuje potřebným rodinám v Pardubickém kraji.

Zdroj: Koalice nevládek Pardubicka, z. s.