Další investice do úspor energie jsou splacené…

Pardubice – Už od roku 2007 používá Pardubický kraj energetické projekty se zaručenou úsporou (takzvané EPC projekty). Celkem osm balíčků projektů se dotklo 61 organizací spravovaných Pardubickým krajem na 249 budovách. První čtyři projekty skončily do loňského roku a nyní končí pátý projekt.

Projekty EPC fungují na principu, že do energetických opatření investuje soukromá firma, které náklady splácí majitel budov z úspor energie. „Konec projektu znamená, že investice jsou již celkově splacené a nebudou dále poskytovatelem služby vyhodnocovány. Přitom ale energetická opatření dále přinášejí energetickou úsporu," vysvětluje 1. náměstek hejtman pro majetek a investice Roman Línek. „Šetříme tím finanční prostředky, ale také životní prostředí. Například za rok 2019 činila úspora 49,5 milionu korun a 7 500 tun CO2. Za celou dobu trvání projektů jsme uspořili 310 milionů korun a do ovzduší nepřišlo 37 500 tun CO2," dodal Línek.

Rada Pardubického kraje rozhodla v květnu 2020 vypracovat na všech objektech, kde skončily projekty EPC, nové analýzy potenciálu energetických úspor. Tato analýza bude dokončena do konce roku 2020. Bude se dotýkat 33 organizací a celkem 214 objektů. Za dobu trvání projektů jsou totiž k dispozici nové technologie, které při jejich aplikaci zajistí další zvýšení energetické efektivity. Na základě jejího výsledku se vedení Pardubického kraje systémově rozhodne, kde budou realizovány další následné projekty EPC a kde budou energetické úspory realizovány prostřednictvím jiných opatření v rámci energetického managementu Pardubického kraje

Zdroj a foto: Pardubický kraj