Další část modernizace silnice z Ústí nad Orlicí do Litomyšle je dokončena

Orlickoústecko – S koncem listopadu byly ukončeny práce na úseku silnice II/360 z Němčic do Sloupnice. Jedná se součást modernizace silnice z Ústí nad Orlicí do Litomyšle, která byla zařazena mezi stavby podpořené v rámci budování přivaděčů na dálnici D35. Práce na této komunikaci budou pokračovat v příštím roce, kdy bude opraven úsek ulice Havlíčkova v Litomyšli. Celkové náklady na celý úsek z Ústí nad Orlicí do Litomyšle činí 151 milionů korun včetně daně. Dotace Státního fondu životního prostředí však činí jen 100 milionů korun.

„Silnici II/360 z Ústí nad Orlicí do Litomyšle v délce 16 kilometrů se nám podařilo zařadit mezi stavby podpořené státním memorandem v rámci výstavby dálnice D35. Memorandem bylo vyčleněno 100 milionů korun, což je částka, která stačit nebude, a proto jsme celou trasu rozdělili na etapy a ze státních prostředků se snažíme udělat maximum. V letošním roce jsme dokončili modernizaci šestikilometrového úseku z Němčic do Sloupnice s ukončením v křižovatce se silnicí III/360 15 na České Heřmanice. V rámci prací byly odfrézovány asfaltové vrstvy, sanovány kraje vozovky, vyla provedena reprofilace příkopů, oprava odvodnění, nechali jsme pročistit propustky a doplnit zábradlí a svodidla. Součástí byla samozřejmě obnova vodorovného a svislého dopravního značení. V části intravilánu Litomyšle byla navíc řešena rekonstrukce inženýrských sítí a vybudování chodníků, veřejného osvětlení a obnova živičného krytu a dopravního značení," řekl hejtman Martin Netolický, který také nastínil další postup.

„V příštím roce budeme řešit modernizaci 350 metrů Havlíčkovy ulice v Litomyšli, což by měl být poslední úsek, který bude realizován z finančních příspěvku Státního fondu dopravní infrastruktury. Tato stavba bude také za finanční spoluúčasti města Litomyšl, které zde bude řešit své chodníky," uvedl hejtman s tím, že dokončení modernizace úseku ze Sloupnice do Ústí nad Orlicí by mělo být realizováno z finančních prostředků Pardubického kraje, a to v závislosti na jeho finančních možnostech.

Zadavatelem této stavby je Správa a údržba silnic Pardubického kraje. Nejvýhodnější nabídku na stavbu podala společnost Strabag. Stavba je rozdělena celkem do čtyř etap: Litomyšl – Němčice, Němčice – Sloupnice, Sloupnice – Řetůvka, Řetůvka – Ústí nad Orlicí.

Autor: Mgr. Dominik Barták
Zdroj a foto: Pardubický kraj