Cyklostezka propojila Cihelnu s koupalištěm…

Pardubice – Nová, zhruba půl kilometru dlouhá cyklostezka, spojuje sídliště Cihelna s koupalištěm. Stavba, spolufinancovaná z dotací Evropské unie, trvala osm měsíců a stála 4,7 milionu korun.  Cyklostezka začíná na břehu Labe v místech, kde má stát lávka spojující pravý břeh Labe s parkem Na Špici a vede kolem koupaliště přes louku a navazuje na ulici Ke koupališti u klubu Žlutý pes.

„Na samém začátku je stezka napojena na stávající cyklotrasu, vedoucí po pravém břehu Labe a lze tak po ní pokračovat do Rábů, nebo v opačném směru přes zdymadlo do centra města. Je součástí našeho uceleného konceptu ParduBIKE, který spojuje veškeré aktivity vedoucí k podpoře a rozvoji cyklistické dopravy. Navíc lokalita koupaliště, lanového parku a klubu Žlutý pes v sobě sdružuje aktivity, vyhledávané v letním období obyvateli celých Pardubic, z nichž mnoho preferuje kolo jako dopravní prostředek,“ řekl primátor Pardubic Martin Charvát.

Nová cyklostezka je dlouhá více než půl kilometru a z převážné části je novostavbou. Komunikace určená pro chodce a cyklisty je tři metry široká se živičným povrchem. Maximálně kopíruje okolní terén tak, aby byl zásah do krajiny minimalizován. Stezku lemují jednoduché lavice z dřevěných masivních hranolů, v rámci výstavby bylo také na části cyklostezky, od Labe ke koupališti, instalováno také nové veřejné osvětlení. Zhruba 2,6 milionu korun na její stavbu získaly Pardubice z evropských fondů.

Nová, zhruba půl kilometru dlouhá cyklostezka, spojuje sídliště Cihelna s koupalištěm.
« 1 z 5 »

Zdroj: Magistrát města Pardubic
Foto: ITI Hradecko-pardubické aglomerace

  •  
  •