Čtyřiadvacetihodinovou péči o děti mohou rodiče vyměnit za zasloužený odpočinek…

Veská – V Dětském centru Veská mají i o prázdninách napilno. Dokonce více než v minulých letech. Je to díky rozšířeným službám, které zařízení nedaleko Sezemic nabízí.

V letošním roce se podařilo realizovat projekt odlehčovací péče tak, že mohou v zařízení pomoci více rodinám, než tomu bylo doposud. Vybavené prostory pro děti odkázané na lůžko před stěhováním zhlédl radní pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr.

„Podařilo se nám zajistit odlehčovací péči pro až čtyři děti ze sedmi rodin od července do září. Takže jsme uspokojili všechny zájemce. Oproti loňskému roku se podařilo navýšit počet o dvě místa. Jedná se o službu pro děti ve věku 0-12 let s kombinovaným postižením, které vyžadují permanentní zdravotní péči a jsou odkázány na lůžko,“ sdělila ředitelka Dětského centra Veská Markéta Tauberová.

„K posílení této péče mohlo dojít díky tomu, že funguje proces transformace, který nabral obrátky v posledních dvou letech. Navýšení toliko potřebné služby provází náš cílený odklon od poskytovaní úředně nařízené ústavní péče dětem do 6 let, které jsou nově svěřovány rovnou do rodin, a není tedy potřeba ani žádoucí, aby byly umísťovány v sociálním nebo zdravotnickém zařízení,“ sdělil radní pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr.

Čtyřiadvacetihodinovou péči o děti mohou rodiče vyměnit za zasloužený odpočinek
« 1 z 4 »

Místnosti, kde děti budou pobývat, bylo potřeba vybavit. Před jejich nástupem byly nakoupeny: nové postele nebo zdravotnické potřeby jako je oxymetr, zvedák a v této době i potřebný sterilizátor vzduchu. Pardubický kraj investoval do vybavení 300 tisíc korun.  

Dětské centrum Veská je zařízení pro ohrožené děti a rodiny. Přijímá opuštěné, zanedbané, týrané, ale i zdravotně hendikepované děti od narození až do věku 18 let. Poskytuje tak zdravotní i sociální služby.

Zdroj a foto: Pardubický kraj

  •  
  •