Cizinecká policie zahájila správní vyhoštění s devíti cizinci…

CHRUDIMSKO – Za poslední dva roky policisté již potřetí kontrolovali firmu na Chrudimsku, která se zabývá potravinářskou výrobou. Kontrola proběhla v součinnosti s Oblastním inspektorátem práce.

Stejně jako v minulosti ve firmě pracovali někteří cizinci neoprávněně. Policisté zajistili celkem 9 cizinců, se kterými zahájili správní vyhoštění. Při první kontrole, která proběhla v roce 2018, policisté zajistili a následně vyhostili 7 cizinců. Po druhé, v únoru 2019, vyhostili čtyři.

Víza, kterými cizinci disponovali, měla zcela odlišný účel, než je práce v potravinářském průmyslu. Vízum jim umožnilo vstup na území České republiky, avšak nebyli oprávněni pracovat v jiném oboru a na jiném pracovním místě, než o které na zastupitelském úřadě žádali. Jeden z cizinců předložil při kontrole doklad jiného členského státu Evropské unie, který byl v systému veden jako zneplatněný a vydávající stát po něm vyhlásil pátrání. Řízení ve věci správního vyhoštění bylo s tímto cizincem rozšířeno pro neoprávněný pobyt, ostatní jsou vyhošťováni pro zaměstnání na území České republiky bez povolení.

V případě neoprávněného pobytu lze uložit správní vyhoštění na 5 let, při neoprávněném zaměstnání na 3 roky. Porušením povinností konkrétního zaměstnavatele se zabývá inspektorát práce.

Zdroj a ilustrační foto: Policie ČR

  •  
  •