Chrudimští výsadkáři vyhlásili charitativní únor na pomoc Sofince.

Pardubicko – V pátek 18. března 2022 ve 13.00 došlo k předání peněžitého daru ve výši 175 350,- Kč rodině Petrovických zástupcem 43. výsadkového pluku náčelníkem štábu majorem Markem Štěpánkem a strůjcem akce nadrotmistrem Matějem Peterkou.

Sofinka je usměvavá holčička, která se narodila se vzácným genetickým onemocněním, spinální svalovou atrofií 1.typu (nejtěžší forma), v době, kdy v ČR ještě nebyla běžně dostupná léčba.

Během měsíce února podnikli chrudimští výsadkáři několik akcí se záměrem vybrat co největší množství finančních prostředků, které pak rodiče Sofinky využijí na léčebné výlohy. V první řadě vznikla otevřená dobrovolná sbírka, do které mohli příslušníci přispívat libovolnou částku. Další možností jak pomoci, byla návštěva odběrového centra Sana Plasma, kde výsadkáři obdržené peníze za odběr krevní plasmy opět shromažďovali ve sbírce. Poslední formou, jak se do charitativní akce zapojit, byla účast v dražbě. Vojáci poskytli různé předměty a poukázky, které svépomoci koupili či sehnali. Tyto se pak mezi vojáky vydražili a získaný finanční obnos opět putoval do fondu. Těmito všemi aktivitami se podařilo pro Sofinku shromáždit přes 175 tisíc korun.

Sofinka je bojovnice a pere se svou nemocí neuvěřitelně statečně a statečnost je něco, co je nám velmi blízké a co většina z nás obdivuje. Potom, co s příběhem Sofinky přišel jeden z našich příslušníků se zvedla velká vlna solidarity. Rád bych vyzvedl entuziasmus a nadšení nrtm. M.P. při organizaci celé sbírky. Bez něj by se vůbec neuskutečnila a už vůbec by nebyla tak úspěšná," okomentoval celou akci major Štěpánek. Dále ještě dodal: „Doufáme, že rodině Sofinky sbírka alespoň trochu uleví. Rádi jsme pomohli a přejeme hodně štěstí v léčbě malé bojovnice."

Chrudimští výsadkáři vyhlásili charitativní únor na pomoc Sofince...
« z 8 »

O příběhu Sofinky se můžete dočíst na www.nadejeprosofinku.cz. Na webové stránce jsou rovněž uvedené podrobnosti o formách pomoci, včetně transparentního účtu, na který můžete přispět.

Autor: rtm. Mgr. Jakub Debrecenyi – tiskový a informační pracovník, 43. výsadkový pluk
Zdroj a foto:43. výsadkový pluk