Choceňskou „obchodku" čekají investice za 41 milionů korun

Orlickoústecko – Rada Pardubického kraje na svém pondělním jednání projednala výsledky výběrového řízení v rámci dvou investic do Obchodní akademie a Střední odborné školy Choceň. První se týká stavebních úprav areálu školy ve Vysokomýtské ulici, druhá pak rekonstrukce střechy objektu na Tyršově náměstí. Celková výše investic přesahuje částku 41 milionů korun včetně daně.

„Obchodní akademie a střední odborná škola v Chocni sídlí hned v několika areálech ve městě. V rámci budovy na Tyršově náměstí, kde jsou vyučovány obory cestovní ruch a veřejnoprávní činnost, chceme kompletně zrekonstruovat střechu budovy včetně nového střešního pláště a krytiny. Stávající funkční komíny budou opraveny, nefunkční komíny odbourány. Budou opraveny také konstrukce věží včetně pláště a krytiny. Součástí opravy střechy bude i oprava atiky. Celá tato investice, která bude plně kryta z krajského rozpočtu, vyjde na 25,8 milionu korun včetně daně," uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že předpokládané předání staveniště je v březnu s dokončením prací do konce listopadu letošního roku

Stavebních úprav se dočká také areál ve Vysokomýtské ulici, kde jsou vyučovány obory cukrář, kuchař – číšník a prodavač. „V tomto areálu řešíme stavební úpravy a nástavbu objektů B a D, bourání spojovacího krčku mezi objekty A a B a dostavbu výtahu pro dopravu surovin ze dvora do objektu B. Dále budou provedeny přípojky vodovodu, plynu a nové rozvody splaškové a dešťové kanalizace v prostoru dvorní části. Součástí jsou také terénní úpravy stávajícího dvora areálu školy," uvedl krajský radní pro oblast školství Josef Kozel.

Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky dle projektové dokumentace činila 16,3 milionu korun včetně daně. „Do výběrového řízení jsme obdrželi celkem 13 nabídek, z nichž byla jako ekonomicky nejvýhodnější vyhodnocena nabídka ve výši 15,6 milionu korun včetně daně. Na konci března by mělo dojít k předání staveniště dodavatelské firmě s tím, že celá investice je rozdělena do tří etap, z nichž ta poslední bude ukončena do konce března příštího roku," sdělil náměstek hejtmana pro oblast investic Roman Línek.

Autor: Mgr. Dominik Barták
Foto: archiv redakce Pardubice ŽIVĚ / OA SOŠ Choceň
Zdroj: Pardubický kraj