Chemie a energie: to bylo téma žákovských projektů

Pardubice – Střední průmyslová škola chemická v Pardubicích (SPŠCH) hostila ve čtvrtek 9. února 2023 soutěž projektů. Jedenáct týmů základních škol se pokusilo zjistit, jaké uplatnění nachází chemie při získávání energie z tradičních i alternativních zdrojů. 

Projektový den je součástí 16. ročníku regionálního kola soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR, které pořádá SPŠCH Pardubice. Cílem projektového dne je představit chemii jako vysoce záslužnou vědu, založenou na týmové spolupráci a odvaze experimentovat. Slavnostního zahájení se ujal ředitel pořádající školy Jan Ptáček a zástupci generálních partnerů soutěže. Ti poděkovali žákům za předvedené výkony a vyjádřili přání, aby se chemie stala jejich budoucím studijním oborem.

Zadání letošních projektů znělo Chemie a energie a žáci devátých tříd na něm pracovali od září loňského roku. „Každý tým si mohl zvolit libovolný příklad využití chemie při získávání energie z rozličných zdrojů. Žáci jednoznačně preferovali zdroje alternativní a obnovitelné – od fotovoltaických, větrných či vodních elektráren přes elektromobilitu, vodíkové motory a bioplynové stanice až po využití odpadní energie z chemických procesů. Vzhledem k aktuální energetické krizi a negativním klimatickým změnám způsobeným vysokou produkcí skleníkových plynů se jedná o téma velice živé a diskutované," přibližuje Dana Hrubošová ze SPŠCH, autorka soutěžního zadání. „Prezentace projektů se skládala ze dvou částí. Nejprve žáci instalovali postery v tělocvičně, kde svoje práce v základních obrysech představili. Poté pokračovali v odborných učebnách a nabídli porotě i divákům podrobnější výklad, doplněný ukázkami funkčních modelů elektráren, krátkými filmy nebo počítačovými animacemi. Některé týmy vsadily i na umělecký dojem a zahrály divadelní scénku, zazpívaly vlastní píseň nebo zarecitovaly tematickou báseň," doplňuje Hrubošová. 

Předvedené výkony hodnotila porota složená z pedagogů SPŠCH. Pořadí týmů ale mohli ovlivnit i hosté z řad partnerů soutěže, kteří svým favoritům udíleli preferenční hlasy. „Při posuzování projektů nás nezajímají povrchní informace stažené z internetu, ale originalita zpracování, tvůrčí nasazení a schopnost myslet v souvislostech. Invenci a tvořivý přístup vyžadujeme i od našich studentů, protože tyto vlastnosti jsou předpokladem úspěchu v jakémkoliv oboru," vysvětluje ředitel SPŠCH Jan Ptáček. A dodává, že nabídka letošních témat byla skutečně pestrá. Porota hodnotila projekty s názvy Elektromobilita, Energie, která nás zachrání, Alternativa nejen pro Eskymáky, Voda proti větru nebo Pohádka o Hostětíně.

Slavnostní vyhlášení výsledků všech kategorií regionálního kola soutěže se uskuteční 22. března 2023 v pardubickém ABC klubu a bude mít charakter zábavného odpoledne. „Soutěžícím i jejich učitelům bychom rádi poděkovali za to, že odvedli velký kus práce nad rámec svých školních povinností. Připravili jsme si pro ně nejen pestrý a přitažlivý program, ale také atraktivní ceny, které jim předají významní hosté z řad partnerů soutěže. Mezigenerační setkání mladých adeptů chemie se zkušenými praktiky může být pro žáky velmi motivující," podotýká Gabriela Čebišová z agentury Czech marketing, která klání organizačně zajišťuje. 

Vyvrcholením soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR bude celostátní finále jednotlivců, které 13. června 2023 pořádá Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice ve spolupráci se Svazem chemického průmyslu ČR a MŠMT. Národní finále rozhodne o tom, kdo se stane žákovským mistrem republiky v chemii pro rok 2023.

Více informací na www.mladychemik.cz a www.mladychemikcr.cz

Autor: Robert Čebiš
Zdroj a foto: Czech marketing, s.r.o.