Červeňák již patří městu…

Pardubice – Pozemky v areálu bývalého vojenského cvičiště v Pardubicích, takzvaného Červeňáku již patří městu, které je získalo formou bezúplatného převodu od Ministerstva obrany. Stalo se tak v dubnu zápisem v katastru nemovitostí a dnešní poslední krok, tedy společný podpis protokolu o fyzickém předání, ukončil řadu jednání o této lokalitě a společné úsilí o její převod. Území o velikosti zhruba 19 hektarů nyní projde základní úpravou zahrnující například zabezpečení stávajících objektů.

„Nyní, když je tato lokalita ve vlastnictví města, můžeme přestoupit k zpracování studie, jejímž obsahem bude právě možné využití tohoto areálu a jaké úpravy zde bude nutné provést, ať už se jedná o sanaci, rekonstrukci či demolici stávajících, již zchátralých objektů. Následně budou provedeny inženýrské sítě, vyhotoveny příslušné geometrické plány a vypořádány majetkoprávní vztahy, například zřízení věcných břemen s držiteli licencí či zřízení služebností,“ podotýká náměstkyně primátora Helena Dvořáčková. Podle jejích slov by přitom tvorba studie nebyla pouze záležitostí odboru hlavního architekta pardubického magistrátu, na jejím vzniku by totiž měla participovat i řada místních spolku, které se zaměřují na ochranu přírody a které již dříve projevily zájem podílet se na péči o toto území.

Cílem města nyní je, aby Červeňák v budoucnu sloužil zejména obyvatelům města.

Červeňák Pardubice

„Těší mě, že se Pardubicím podařilo získat toto pro město významné území, o které dlouhodobě usilují. Jedná se o velkou plochu o velikosti přes 19 hektarů, kterou bychom následně chtěli využít k veřejnému zájmu a zpřístupnit veřejnosti, která by jej mohla využívat k různým sportovním či rekreačním aktivitám. Nyní je potřeba tuto lokalitu zajistit, zabezpečit stávající objekty, které se v tomto území nacházejí,“ dodává primátor Pardubic Martin Charvát.

„Ministerstvo obrany vítá, že se konečně podařilo celý proces převodu dotáhnout úspěšně do konce. Věříme, že lokalita bude zkultivována a bude sloužit nejen obyvatelům Pardubic,“ řekl ředitel odboru nakládání s nepotřebným majetkem Ministerstva obrany Ľuboš Hajduk. Podmínkou tohoto bezúplatného převodu je závazek, že město bude areál, jehož účetní hodnota přesahuje 21 milionů korun, využívat po dobu následujících 20 let od nabytí právní moci k veřejným, nikoli komerčním účelům, například pronájmu či prodeji. V opačném případě by městu hrozily sankce. Smlouva počítá i s výstavbou jihovýchodního obchvatu a zavazuje město Pardubice k tomu, že v rámci přípravy výstavby převede pozemky nezbytné pro tuto stavbu bezúplatně na stát jako investora stavby.

Zdroj a titulní foto: Magistrát města Pardubic

  •  
  •