Cenu ministra za výzkum a vzdělávání získaly dvě osobnosti z Univerzity Pardubice…

Pardubice – Dvě osobnosti Univerzity Pardubice získaly letos Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy. Za vynikající vzdělávací činnost dostal ocenění Dalibor Gottwald z Dopravní fakulty Jana Pernera. Cenu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti výzkumu, vývoje a inovací udělil ministr Michalu Holčapkovi z Fakulty chemicko-technologické.

„Získanou cenu beru jako ocenění všech lidí, kteří se na projektu podíleli, respektive dále podílejí, protože s výstupy projektu se v současné době dále aktivně pracuje," říká Ing. Dalibor Gottwald, Ph.D. z Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice.

Jeho cílem je moderní výuka na středních školách, kterou se pokusil přizpůsobit současné generaci. Interaktivní podobu vzdělávání směřoval k tomu, aby při ní žáci mohli využívat své mobilní telefony. V rámci projektu a nového přístupu k výuce vznikly didaktické materiály, software s videi, animacemi nebo kvízy pro čtyři vzdělávací moduly –  City logistika, Zelená logistika, Zpětná logistika a E-commerce v rámci distribuční logistiky. Na těch se podíleli také studenti Dopravní fakulty Jana Pernera a Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice. Dalibor Gottwald se svým týmemběhem projektu spolupracoval se středními školami se zaměřením na informační technologie, telekomunikace, peněžnictví, poštovnictví a logistiku, které nové materiály už nyní ve výuce používají.

„V současné době připravujeme podklady pro získání dalšího grantu, který bude navazovat na tento projekt. Věřím, že získané ocenění je dokladem kredibility našeho výzkumu a napomůže našemu týmu k získání nového grantu, v rámci kterého budou mít v řešitelském týmu opět místo i naši studenti a studentky," dodává oceněný výzkumník.

Odhalit včas zákeřnou rakovinu slinivky je téma výzkumu prof. Michala Holčapka z Fakulty chemicko-technologické, který získal Cenu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v oblasti přírodních věd. Špičkový vědec se svým týmem objevil novou metodu, která dokáže pomocí analýzy lipidů zjistit onemocnění rakovinou slinivky z pouhé kapky krve a postup rozšířil také na karcinom ledvin, prsu a prostaty. Analytický chemik potvrdil, že tímto způsobem je možné detekovat nemoc se správností přes 90 procent.

Studie karcinomu slinivky provedli vědci na základě změření vzorků více než 800 vzorků pacientů, závěry ověřila nezávislá měření na špičkových pracovištích v Německu a Singapuru. Na tuto metodiku získal tým evropský patent a patentová řízení na další typy karcinomů jsou v pokročilé fázi řízení. Nyní vědci plánují převést metodiku do klinické praxe.

„Aplikaci analýzy lipidů pro včasnou detekci vybraných typů karcinomů předcházelo mnoho let vývoje nových lipidomických metod. Nejdříve pro kvalitativní analýzu, následně pro robustní kvantifikaci a teprve nakonec analýza krve a tkání pacientů," říká prof. Ing. Michal Holčapek, Ph.D., který se zabývá vývojem nových analytických metod pro analýzu lipidů již více než 20 let a získal řadu národních i mezinárodních ocenění. „Jednotlivec v současné době nemůže ve vědě příliš dokázat, protože multidisciplinární výzkum vyžaduje větší týmy. Je pro mě velkým potěšením, že se v mé skupině sešli mladí lidé z několika zemí, které spojuje zájem o vědu. Ti mají zásadní podíl na tom, že se nám daří posouvat možnosti lipidomické analýzy," dodal Michal Holčapek, který je také spoluzakladatelem a viceprezidentem Mezinárodní společnosti pro lipidomiku. 

Více informací najdete také na webu upce.cz:

Moderní výuka? S mobilem v ruce | Univerzita Pardubice (upce.cz)

Vědci a studenti Univerzity Pardubice modernizují výuku pomocí mobilu | Univerzita Pardubice (upce.cz)

Univerzita získala patent na diagnostiku rakoviny slinivky | Univerzita Pardubice (upce.cz)

Nápad z nebe profesora Michala Holčapka | Univerzita Pardubice (upce.cz)

Autor: Mgr. Martina Macková – vedoucí Oddělení propagace a vnějších vztahů Univerzity Pardubice
Zdroj a foto: Univerzita Pardubice