Cena vodného a stočného v Pardubicích se na rok 2021 zdraží o 4,32 %…

Pardubice – Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. na svém jednání dne 18. 11. 2020 schválilo cenu vodného a stočného na rok 2021.

Schválená cena vodného a stočného na rok 2021 je o 4,32 % vyšší oproti cené za rok 2020.

Vodné – 44,36 Kč bez DPH / 4,44 Kč DPH / 48,80 Kč cena včetně DPH.

Stočné – 45,- Kč bez DPH / 4,50 Kč DPH / 49,50 Kč cena včetně DPH.

Cena celkem – 89,36 Kč bez DPH / 9,94 Kč DPH / 98,30 Kč cena včetně DPH.

Faktory působící na vývoj ceny:

1. Společnost využívá v co největší míře dotací z Evropské unie. Ze smlouvy o poskytnutí dotací, vyplývá závazek dodržení podmínek tzv. finanční analýzy, která predikuje povinný vývoj ceny vodného a stočného.

2. Předpoklad růstu inflace je ve výši 3,3 – 3,5 %.

3. Nezbytné investice a opravy.

4. V roce 2020 byla zahájena rekonstrukce úpravy vody Hrobice včetně zdrojů. ve výši cca 597 mil. Kč, dokončení je plánováno v roce 2023.

V naší společnosti se jedná o cenu jednosložkovou, která obsahuje veškeré ekonomicky oprávněné náklady a přiměřený zisk. Sociálně únosná cena pro vodné a stočné na rok 2021 je pro Pardubický kraj vypočtena ve výši 117,31 Kč za 1 m3 vč. DPH.

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Cena pro vodné a stočné je v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 450/2009 Sb., o cenách, kterou se provádí zákon o cenách a cenovým výměrem MF ČR.

Zdroj: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Foto: ilustrační redakce

  •  
  •