Celníci odhalili ve firmě několik desítek nelegálně pracujících cizinců…

Svitavsko – Rekordní počet nelegálně zaměstnaných osob původem ze zahraničí zadrželi pardubičtí celníci před několika dny v provozovně subjektu na Svitavsku.

Celkem 41 mužů a žen z Ukrajiny pracovalo na potravinářské lince bez platné pracovní smlouvy. Prokazovali se pouze turistickými pasy. Dva dělníci proti předpisům předložili povolení k práci pro jiného zaměstnavatele.

Jedna z kontrolovaných osob sdělila, že o nezákonnosti svého počínání věděla, jednala tak pro peníze, které si odveze do své země.

Případ je nyní v šetření. Pokud se prokáže výkon práce bez povolení, firmě, která takovou práci umožnila, hrozí pokuta až 10 milionů korun českých. Nelegálně zaměstnaní budou vyhoštěni z České republiky a ještě zaplatí pokutu až 100 000 Kč.

Dosud pardubičtí celníci ukončili 22 kontrol s tímto zaměřením, z nichž 13 jich bylo pozitivních, přičemž odhalili čtyři osoby pracující bez povolení k zaměstnání a jednoho cizince bez povolení k pobytu. Zjistili také mírnější provinění a to, že zaměstnavatelé 20 osob ze zahraničí nesplnili oznamovací povinnost k úřadu práce.

Zdroj a foto: