Část silnice na Andrlův chlum dostane nový povrch. Přípravy na budování centrálního příjmu v Ústí nad Orlicí pokračují…

Orlickoústecko – Hejtman Pardubického kraje v rámci pátečního výjezdu na Orlickoústecko jednal s vedením Ústí nad Orlicí, které i po podzimních komunálních volbách vede nadále jako starosta Petr Hájek. Jedním z témat jednání byla oprava silnice vedoucí na Andrlův chlum, která je mimo jiné využívána v rámci tradičního závodu Ústecká 21. Část této komunikace je ve vlastnictví města, které ji opraví za příspěvku tří milionů korun od kraje ještě před konáním letošního ročníku závodu. Dalšími tématy byl rozvoj Orlickoústecké nemocnice a vybudování centrálního urgentního příjmu či investiční aktivity v areálu bývalé Perly.

Ústecká 21

„Ústecká 21 patří jednoznačně mezi významné akce, které se ve městě konají. Před rokem 2016 byla tradice akce na čtyři roky přerušena mimo jiné kvůli nevyhovujícímu stavu trati, kterou je silnice na Andrlův chlum. V letošním roce bude navíc závod zařazen do seriálu FIA Cup, což dodává na další prestiži. Část silnice potřebuje ještě v letošním roce modernizaci, a proto jsme se s panem starostou domluvili, že v rámci přerozdělování finančních prostředků ze zvýšeného inkasa daní, které činilo 528 milionů, uvolníme pro město dotaci ve výši tří milionů korun na opravu části silnice," řekl hejtman Martin Netolický. Se závodem souvisí také plánovaná investice do mostu ve městě. „V tuto chvíli víme, že v kratším horizontu budeme muset řešit technický stav tohoto mostu. Naše Správa a údržba silnic připravuje harmonogram rekonstrukce včetně umístění mostního provizoria, které bude nutné," řekl hejtman, který zástupce města informoval o stavu příprav dalších silničních projektů včetně rekonstrukce Cihlářské ulice a přivaděčů k D35.

Příprava centrálního příjmu v Ústí nad Orlicí

Mezi další témata jednání patřil postup v přípravě centrálního příjmu v Ústí nad Orlicí, který je krajskou prioritou v oblasti zdravotnictví, ale také areál Perly, který nechalo město v loňském roce zbourat. „V tuto chvíli upřesňujeme celý projekt tak, aby nedošlo ke zbytečnému předimenzování stavby, která by se i kvůli vývoji cen na stavebním trhu mohla oproti původním předpokladům prodražit. I vzhledem k dobrému hospodaření se nám tuto stavbu, stejně jako nemocnici v Moravské Třebové, podaří zafinancovat ze zdrojů kraje," uvedl hejtman Netolický, který otevřel se starostou téma parkování v blízkosti nemocnice. „Ačkoliv to není otázka jednoho či dvou let, ale je nutné o případném parkovacím domu začít nahlas debatovat, protože potřeby nemocnice a pacientů vnímáme," sdělil hejtman.

Areál Perly ateliérem

V souvislosti s areálem Perly má kraj připravený projekt na vybudování ateliérů uměleckoprůmyslové školy. „Rádi bychom na tento projekt získali dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu, kde však v tuto chvíli nebyla otevřena vhodná výzva," sdělil hejtman, kterého starosta informoval nejen o plánech na vybudování domu dětí a mládeže, ale i zamýšlené bytové výstavbě. „Snahou města je oživit také poštu, která v tuto chvíli sídlí u hotelu UNO. Existuje záměr na přesun do areálu Perly, kde se nachází Konzum. Budeme proto s Českou poštou o těchto možnostech dále jednat," řekl hejtman, který je od konce minulého roku členem dozorčí rady České pošty.

Zdroj a foto: Pardubický kraj