Bulharští Češi…

Pardubice – Od 2. do 31. prosince 2021 bude v hale Turistického informačního centra v Pardubicích připravena pro jeho návštěvníky panelová dokumentární výstava „Bulharští Češi". Bohatý textový a fotografický materiál představí české osobnosti, jež přispěly k rozvoji samostatného bulharského státu po r. 1878. 

Konec 19. století v Bulharsku představoval výzvu pro budování nových institucí, hospodářskou modernizaci a duchovní rozvoj společnosti. Do veřejného života se zapojili podnikaví a pokrokoví čeští specialisté (řemeslníci, polygrafové, pivovarníci, stavebníci) a intelektuálové (učitelé, inženýři, architekti, historici, umělci). Pomáhali budovat základy velkých kulturních a hospodářských institucí a v zemi zanechali bohaté dědictví, ať již se jednalo o objevy či umělecká díla. Pocit slovanské sounáležitosti sbližoval Čechy a Bulhary a jejich spolupráce je inspirací i v dnešních dnech.

A se kterými osobnostmi se návštěvníci setkají? „Představíme například českého grafika Josefa Pittera, který se podílel na tvorbě návrhů pro cenné papíry, violoncellistu, pedagoga a skladatele Václava Cibulku, jenž položil základy komorní hudby nebo archeologa Václava Dobruského – prvního ředitele Národního archeologického muzea v Sofii či architekta Josefa Schnittera, autora mnoha projektů zejména v Plovdivu (zvonice u chrámu sv. Bohorodice, Chrám sv. Jiří, palác osvěty apod.)", vyjmenovává Andrea Pavlíková z Europe Direct Pardubice. 

Slavnostní zahájení výstavy se koná v úterý 7. 12. 2021 od 17.00 hod. Při této příležitosti bude pardubickému publiku představen trojjazyčný katalog Bulharští Češi, jenž získal prestižní ocenění Zlatý lev za nejlepší vydavatelský projekt na výročních cenách Asociace Bulharská kniha. Publikace byla vydána r. 2020 u příležitosti 100. výročí od navázání bulharsko-českých diplomatických vztahů.

Výstavu připravilo informační středisko EU Europe Direct Pardubice ve spolupráci s Bulharským kulturním institutem.

BULHARŠTÍ ČEŠI / 2. – 31. 12. 2021 / hala Turistického informačního centra Pardubice, Nám. Republiky 1, Pardubice / otevřeno denně (mimo státní svátky) / www.europe-direct.cz (středisko Pardubice)

Zdroj a foto: Europe Direct Pardubice