Brzy bude možné znovu žádat o krajské dotace…

KRAJ – Rada Pardubického kraje na svém pondělním jednání schválila vyhlášení krajských dotačních programů pro rok 2021. Bylo vyhlášeno 21dotačních programů včetně 6 podprogramů v objemu cca 60 mil. korun. Termíny příjmu žádostí začínají přibližně za měsíc, podrobnosti jsou uvedeny v každém programu na úřední desce nebo na webu Pardubického kraje na adrese www.pardubickykraj.cz/dotace.

„Celková výše finančních prostředků na jednotlivé dotační programy je podmíněna schválením příslušné částky v rozpočtu Pardubického kraje pro rok 2021, který bude projednán na zasedání Zastupitelstva Pardubického kraje 23. února", uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Dotace jsou vyhlášeny v oblastech kultura a památková péče, sociální věci a neziskový sektor, územní plánování, ekologická výchova a péče o životní prostředí, podpora začínajících včelařů, podpora budování infrastruktury cestovního ruchu, podpora sportu a volnočasových aktivit, podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, spolupráce se zahraničními regiony, podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť a v oblasti zdravotnictví podpora lékařů připravujících se na poskytování zdravotní péče v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost na území Pk.

Konkrétní znění jednotlivých výzev včetně formulářů žádostí a termínů pro podání žádostí bude nejpozději od středy 20. 1. 2020 k dispozici na internetových stránkách kraje v sekci Dotace. Současně budou dotační programy zveřejněny na úřední desce Pk.

„I přes výraznou rozpočtovou nejistotu způsobenou dopady pandemie COVID-19 i dalšími vlivy z úrovně státu, již budou dotační programy pro letošní rok vyhlášeny. Schéma krajských dotačních programů je dlouhodobě stabilní a osvědčené, takže prozatím nemuselo dojít k  zásadním obměnám žádných dotačních programů, u části z nich však byla oproti době před covidem snížena alokace financí," řekl krajský radní Ladislav Valtr.

Kromě nyní vyhlášených dotačních programů Pardubický kraj vyhlašuje víceleté programy v oblasti sociálních věcí, v oblasti krizového řízení (podpora IZS, jednotek sborů dobrovolných hasičů a NNO v oblasti požární ochrany). V oblasti životního prostředí dále kraj vyhlašuje Program obnovy venkova a programy na podporu hospodaření v lesích (těžba kůrovcových stromů) a rozvoje infrastruktury v oblasti vodního hospodářství obcí.

„Dále lze již v březnu očekávat vyhlášení dalších dotačních programů v oblasti regionálního rozvoje, a to Podpora realizace rozvojových projektů ve specifických mikroregionech Pardubického kraje a Podpora zpracování strategických dokumentů obcí Pardubického kraje. Březnové vyhlášení souvisí s naším záměrem zavádění zásad územní dimenze v podpoře ze stranyPardubického kraje, které budou součástí nové Strategie rozvoje Pardubického kraje 2021 – 2027. Ta je na programu únorového jednání Zastupitelstva Pardubického kraje," doplnil radní Valtr.

Dotační programy Pk pro rok 2021

Podpora pořízení územních plánů

 • Vzdělávání, výchova a osvěta v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji pro rok 2021
 • Péče o životní prostředí v Pardubickém kraji pro rok 2021
 • Podpora začínajících včelařů v Pardubickém kraji pro rok 2021
 • Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji
 • Podpora v oblasti sportu a volnočasových aktivit
 • Program B1: Podpora pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže
 • Program B2: Podpora handicapovaných sportovců
 • Program B3: Podpora sportu pro všechny
 • Program B4: Podpora sportovní reprezentace Pardubického kraje
 • Program B5: Podpora významných sportovních akcí
 • Program F1: Podpora volnočasových aktivit

 • Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení investičního movitého majetku sportovních zařízení a organizací
 • Program C1: Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení investičního movitého majetku sportovních zařízení a organizací

 • Program podpory kultury a památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2021
 • Podprogram 1 – Podpora kulturních aktivit
 • Podprogram 2 – Podpora preventivní péče o sbírky muzeí a galerií
 • Podprogram 3 – Podpora památkové péče
 • Podprogram 4 – Podpora subjektů činných v oblasti kultury a památkové péče
 • Podprogram 5 – Příspěvky na provoz, investiční příspěvky a návratná finanční výpomoc příspěvkovým organizacím v oblasti kultury zřizovaným Pardubickým krajem
 • Podprogram 6 – Podpora Východočeského divadla Pardubice a Komorní filharmonie Pardubice

 • Spolupráce se zahraničními regiony pro rok 2021
 • Podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji
 • Podpora aktivit navazujících na služby poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v Pardubickém kraji
 • Podpora prorodinných aktivit
 • Podpora sociálního podnikání
 • Podpora fundraisingu
 • Podpora materiálního zabezpečení sociálních služeb
 • Podpora lékařů připravujících se na poskytování zdravotní péče v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost na území Pk

Zdroj a foto: Pardubický kraj