Brána borců by brzy mohla sloužit veřejnosti

Pardubice – Chátrající Brána borců by se brzy mohla dočkat nové podoby. Díky plánované proměně této kulturní památky, kterou na svém včerejším jednání odsouhlasili radní města, by Brána borců získala novou funkci a stala se nedílnou a využívanou součástí rekonstruovaného stadionu Arnošta Košťála. O investičním záměru, jehož odhadované náklady dosahují výše téměř 32 milionů korun bez DPH, budou na svém lednovém zasedání ještě jednat zastupitelé města.

Brána borců neodmyslitelně patří k areálu letního stadionu, který v současné době prochází rekonstrukcí. „Modernizace stadionu míří do svého finále, oprava Brány borců však nebyla součástí rekonstrukce fotbalového stadionu, protože rozsah projektu byl v době zadání z ekonomických důvodů omezen. Jelikož je však Brána borců považována za významnou památku, která patří k historii města, chceme, aby tvořila součást nově předělaného areálu a byla opravena tak, aby zapadla do konceptu a mohla v budoucnu sloužit pro potřeby veřejnosti," informuje primátor Jan Nadrchal.

Památka by tak díky rekonstrukci mohla získat nový rozměr. „Objekt, který je kulturní památkou, je ve velmi špatném technickém stavu a vedle nově zrekonstruovaného stadionu by jeho ponechání v tomto stavu nebylo důstojné. Právě proto navrhujeme ve změně rozpočtu 2,5 milionu korun na zajištění kompletní projektové dokumentace, aby rekonstrukce mohla začít co nejdříve. Po rekonstrukci by zde vznikl prostor pro další kulturní, společenské a volnočasové aktivity pro veřejnost, návrh navíc vytváří přirozenou promenádu a průstup územím, který bude souběžný s ulicí U Stadionu a hlavní pěší trasou v Tyršových sadech," dodává k plánovanému investičnímu záměru náměstek primátora zodpovědný za ekonomiku, rozpočet a sport Jakub Rychtecký s tím, že studie byla konzultována také s dědicem autorských práv, architektem Miroslavem Řepou a orgány památkové péče. 

Návrh, jehož autorem je architekt Jaromír Chmelík, počítá se zachováním středového průchodu bránou, ze kterého by vedly vstupy přímo do objektu. „V objektu by se nacházely Fan shop a Sport bar, pokladny a pod zkosenými tribunami je navržen sklad a sociální zázemí s tím, že přístup do objektu by byl i z ulice U Stadionu. Tribuny budou navíc přístupné z veřejného prostoru pomocí stávajících šesti venkovních schodišť. Díky úpravám, které návrh zmiňuje, by tak došlo k zásadnímu zvětšení užitného prostoru o zhruba 150 metrů čtverečných, tedy o téměř 39 procent původní plochy, což zajistí bezproblémové užívání objektu k předpokládanému účelu," popisuje plánovanou rekonstrukci Brány borců náměstek primátora Jan Hrabal, v jehož gesci je odbor majetku a investic. 

Objekt původně sloužil jako tribuna stadionu při ulici U Stadionu a je kulturní památkou ve vlastnictví statutárního města Pardubice. Ve střední vrchní části se nachází původní zastřešené orchestřiště. Prostor pod tribunou sloužil jako úkryt pro diváky před deštěm a sociální zázemí. V průběhu let prošel mnohými, někdy i nevhodnými přestavbami, následně přestal být využíván a rychle chátrá, což by se právě díky tomuto investičního záměru mělo co nejdříve změnit.

Autor: Iveta Koubková
Zdroj a foto: Magistrát města Pardubic